Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/08/2021 08:39

Quận Ngô Quyền thực hiện kiểm soát, giám sát và tổ chức bố trí ăn nghỉ tập trung cho đội ngũ lái xe hoạt động trên địa bàn

Quận Ngô Quyền đã bố trí 3 địa điểm để phục vụ việc ăn nghỉ tập trung cho các lái xe. phụ xe hoạt động trên địa bàn quận.

(Haiphong.gov.vn) – UBND quận Ngô Quyền vừa có Thông báo gửi các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải, chủ các phương tiện vận tải yêu cầu từ 12h00 ngày 3/8/2021, toàn bộ lái xe, phụ xe chạy tuyến liên tỉnh (ngoài thành phố Hải Phòng) khi về hoạt động trên địa bàn Quận Ngô Quyền phải thực hiện ăn nghỉ tập trung do doanh nghiệp, chủ xe hoặc chính quyền địa phương bố trí; lái xe, phụ xe đường dài không về sinh hoạt tại gia đình, cộng đồng khi chưa có sự đồng ý của các cơ quan chức năng.

Theo đó, các doanh nghiệp, chủ phương tiện bố trí ăn nghỉ tập trung tại các điểm giao nhận hàng hóa cho đội ngũ lái xe; điểm ăn ngủ tập trung phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh và chịu sự quản lý của chính quyền địa phương; nếu để xảy ra dịch bệnh do đội ngũ lái xe, phụ xe gây ra phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Quận Ngô Quyền đề nghị các doanh nghiệp, chủ phương tiện lập danh sách các điểm bố trí ăn ngủ tập trung; danh sách lái xe, phụ xe chạy tuyến liên tỉnh (ngoài thành phố Hải Phòng) và danh sách lái xe, phụ xe chỉ hoạt động trong thành phố Hải Phòng gửi về UBND các phường có bãi xe; niêm yết danh sách lái xe, phụ xe tại các điểm bố trí ăn, ngủ.

Trong trường hợp chủ doanh nghiệp, chủ xe không có khả năng bố trí điểm ăn ngủ tập trung cho lái xe, phụ xe đường dài, quận Ngô Quyền bố trí như sau:

- Điểm bố trí ăn ngủ cho các lái xe, phụ xe của các bãi xe tại quận:

+ Các bãi trên địa bàn phường Máy Chai bố trí tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Địa chỉ: Số 270 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng); số điện thoại của Chủ tịch UBND phường Máy Chai: 0987.143.558.

+ Các bãi trên địa bàn phường Máy Tơ bố trí tại Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (Địa chỉ: Số 6 Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng); số điện thoại của Chủ tịch UBND phường Máy Tơ: 0936.768.779.

+ Các bãi trên địa bàn  phường Vạn Mỹ bố trí tại Trường Tiểu học Quang Trung (Địa chỉ: Số 278 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng); số điện thoại của Chủ tịch UBND phường Vạn Mỹ: 0936.895.090.

Phương tiện di chuyển của lái xe, phụ xe từ bãi xe về các điểm ăn ở tập trung sẽ do UBND quận Ngô Quyền bố trí. Về kinh phí, quận Ngô Quyền miễn phí cho các lái xe, phụ xe phòng nghỉ, chăn màn, điện, nước và vệ sinh môi trường.

Quận Ngô Quyền đề nghị các doanh nghiệp, chủ các phương tiện lập danh sách đăng ký ăn nghỉ tập trung cho lái xe, phụ xe khẩn trương gửi về UBND các phường có bãi xe trước 10h00, ngày 03 tháng 8 năm 2021; trường hợp phát sinh có văn bản gửi bổ sung sau.

Trâm Bầu

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn