Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/08/2021 11:02

Kiểm tra diễn tập phương án “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 9/8, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đi kiểm tra công tác diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại Nhà máy E, Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Thủy Nguyên.

Theo Kế hoạch, việc diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 đối với người lao động tại nơi lưu trú tập trung và ở lại làm việc tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam trong khu công nghiệp VSIP Hải Phòng sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 9/8/2021 đến hết ngày 15/8/2021. Thông qua diễn tập, sẽ đánh giá khả năng, thực hiện phương án “3 tại chỗ” (ăn tại chỗ, ở tại chỗ, làm việc tại chỗ) vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa hoạt động sản xuất kinh doanh.


Kiểm tra tại nơi ở cho công nhân


Nội dung diễn tập tập trung thực hiện phương án “3 tại chỗ” vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa hoạt động sản xuất kinh doanh đối với người lao động. Hành động của Ban Chỉ đạo COVID-19 các cấp, các cơ quan đơn vị có liên quan và doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch. Hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm; thực hành khử khuẩn vệ sinh môi trường; bảo đảm an toàn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; kiểm soát phương tiện vận tải ra vào; cung ứng lương thực thực phẩm, rau xanh, nhu yếu phẩm... đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Bố trí, sắp xếp người lao động ở lại Công ty đảm bảo vừa thực hiện an toàn phòng, chống dịch vừa tiếp tục tiến hành sản xuất kinh doanh không để mọi hoạt động của doanh nghiệp ngừng trệ.


Khu vực ăn, nghỉ của công nhân được bố trí đảm bảo giãn cách


Qua kiểm tra thực tế, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất (nơi ăn, nghỉ) và các điều kiện liên quan (điện, nước, y tế) để sẵn sàng phục vụ công nhân. Các lều du lịch đều được bố trí giãn cách, có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cá nhân, có bố trí khu vực xét nghiệm, khai báo y tế và lối đi riêng vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh...

Sau khi diễn tập và tiến hành rút kinh nghiệm, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ căn cứ vào thực tế của các doanh nghiệp từ đó xây dựng một kịch bản chung để áp dụng trong toàn bộ khu kinh tế, khu công nghiệp.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn