Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/07/2020 18:31

Các mẫu nghi nhiễm COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc đều có kết quả âm tính

(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, 6 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 ngày 28/7 đã có kết quả âm tính với vi rút SARS-Cov-2, ngày hôm nay thành phố không phát sinh thêm trường hợp nghi ngờ nhiễm mới.

Trong ngày hôm nay, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc 13 mẫu của các trường hợp cách ly y tế, kết quả đều âm tính với vi rút SARS-Cov-2.

Hiện thành phố thực hiện cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 cho 141 trường hợp và 168 chuyên gia nước ngoài, Bệnh viện Trẻ em cho 8 trường hợp. Tổng số trường hợp đang cách ly tại nhà là 3.219 người. Ngoài ra, một số chuyên gia đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khách sạn được quản lý bởi ngành Y tế.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn