Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/09/2022 17:21

Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 20/9/2022

I. SỐ CA NHIỄM

1. Tình hình chung

- Ghi nhận mới trong ngày 20/9/2022: 72 ca.

- Tổng số ca mắc: 519.881 ca.

- Công bố khỏi trong ngày báo cáo: 86 ca.

- Hồi phục xuất viện: 518.963.

- Đang điều trị: 760 (số điều trị tại nhà: 613 ca)

+ Tầng 1: 657 bệnh nhân chiếm 86,45%

+ Tầng 2: 99 bệnh nhân chiếm 13,03%

+ Tầng 3:   4 bệnh nhân chiếm 0,52%

+ Bệnh nhân nặng/nguy kịch: 4 ca.

- Nặng: oxy marsk: 03.

- Nặng: oxy dòng cao HFNC: 00.

- Nặng: thở máy không xâm lấn: 00.

- Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 01.

- Nguy kịch: Lọc máu: 00.

- Nguy kịch: ECMO: 00.

+ Tử vong trong ngày: 0 ca.

+ Tích lũy tử vong: 158 ca.

2. Điều tra, truy vết, quản lý ca mắc mới

Đang điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM

1. Tổng tích lũy từ ngày: 23/3/2020 đến ngày 20/09/2022 đã lấy 3.006.375 mẫu xét nghiệm.

2. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 20/09/2022 đã lấy 2.896.098 mẫu xét nghiệm.

3. Trong ngày báo cáo lấy 215 mẫu. Số mẫu dương tính: 27.

III. TÌNH HÌNH THEO DÕI CÁCH LY TẬP TRUNG

1. Tình hình chung

Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 20/09/2022 đã thực hiện cách ly tập trung cho: 42.776 người.

Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 20/09/2022 đã thực hiện cách ly tập trung cho: 17.741 người, trong đó gồm: 10.574 người liên quan dịch tễ; 7.167 chuyên gia nước ngoài.

2. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú

- Tổng số đang cách ly: 316 người.

- Tổng số trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày kể từ ngày tiếp lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam: 580.171 người.

IV. TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

1. Tổng tích lũy mũi tiêm: 5.503.502 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 4.671.154 trong đó: Số liều cơ bản: 3.589.189 (M1: 1.529.298 = 109,11%; M2: 1.478.254 = 100,57%); Mũi 3: 864.570 = 62,19%; Mũi 4: 217.395 = 90,58%.

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 480.266 trong đó( Mũi 1 : 189.447 = 97,61%;  Mũi 2: 178.695= 87,28%; Mũi 3: 112.124 = 62,75%).

+ Trẻ em từ 5-11 tuổi: 352.082 trong đó (Mũi 1 : 207.810 = 103,91%; Mũi 2: 144.272 = 72,14%).

2. Số tiêm trong ngày: 1.469 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 805 trong đó (M1: 22; M2: 49; Mũi 3: 254; Mũi 4: 480).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 555 trong đó (Mũi 1:   1; Mũi 2:   2; Mũi 3: 552).

+ Trẻ em từ 5-11 tuổi: 109 trong đó (Mũi 1: 48; Mũi 2: 61)./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn