Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/11/2022 19:22

Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/11/2022

I. SỐ CA NHIỄM

1. Tình hình chung

- Ghi nhận mới trong ngày 26/11/2022:   1 ca.

- Tổng số ca mắc: 521.316 ca.

- Công bố khỏi trong ngày báo cáo:   4 ca.

- Hồi phục xuất viện: 521.063.

- Đang điều trị: 93 (số điều trị tại nhà: 36 ca)

+ Tầng 1: 48 bệnh nhân chiếm 51,61%

+ Tầng 2: 44 bệnh nhân chiếm 47,31%

+ Tầng 3:   1 bệnh nhân chiếm 1,08%

+ Bệnh nhân nặng/nguy kịch: 1 ca.

- Nặng: oxy marsk: 00.

- Nặng: oxy dòng cao HFNC: 01.

- Nặng: thở máy không xâm lấn: 00.

- Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 00.

- Nguy kịch: Lọc máu: 00.

- Nguy kịch: ECMO: 00.

+ Tử vong trong ngày: 0 ca.

+ Tích lũy tử vong: 160 ca.

2. Điều tra, truy vết, quản lý ca mắc mới

Đang điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM

1. Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 26/11/2022 đã lấy 3.016.111 mẫu xét nghiệm.

2. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 26/11/2022 đã lấy 2.905.834 mẫu xét nghiệm.

3. Trong ngày báo cáo lấy 124 mẫu. Số mẫu dương tính: 5.

III. TÌNH HÌNH THEO DÕI CÁCH LY TẬP TRUNG

1. Tình hình chung

Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 26/11/2022 đã thực hiện cách ly tập trung cho: 42.776 người.

Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 26/11/2022 đã thực hiện cách ly tập trung cho: 17.741 người, trong đó gồm: 10.574 người liên quan dịch tễ; 7.167 chuyên gia nước ngoài.

2. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú

- Tổng số đang cách ly:  55 người.

- Tổng số trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày kể từ ngày tiếp lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam: 581.403 người.

IV. TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

1. Tổng tích lũy mũi tiêm: 5.580.372 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 4.724.135 trong đó: Số liều cơ bản: 3.606.002 (M1: 1.537.576 = 98,54%; M2: 1.492.074 = 97,11%); Mũi 3: 888.205 = 86,30%; Mũi 4: 229.928 = 78,70%.

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 488.575 trong đó( Mũi 1 : 189.808 = 97,21%;  Mũi 2: 182.825= 93,40%; Mũi 3: 115.942 = 86,10%).

+ Trẻ em từ 5-11 tuổi: 367.658 trong đó (Mũi 1 : 210.320 = 89,30%; Mũi 2: 157.338 = 72,40%).

2. Số tiêm trong ngày: 280 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 99 trong đó (M1:   0; M2:   6; Mũi 3: 30; Mũi 4: 63).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 37 trong đó (Mũi 1:   2; Mũi 2: 33; Mũi 3:   2).

+ Trẻ em từ 5-11 tuổi: 144 trong đó (Mũi 1: 15; Mũi 2: 129)./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS