Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/11/2022 18:56

Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/11/2022

I. SỐ CA NHIỄM

1. Tình hình chung

- Ghi nhận mới trong ngày 11/11/2022:   0 ca.

- Tổng số ca mắc: 521.178 ca.

- Công bố khỏi trong ngày báo cáo: 14 ca.

- Hồi phục xuất viện: 520.673.

- Đang điều trị: 345 (số điều trị tại nhà: 250 ca)

+ Tầng 1: 292 bệnh nhân chiếm 84,64%

+ Tầng 2: 52 bệnh nhân chiếm 15,07%

+ Tầng 3:   1 bệnh nhân chiếm 0,29%

+ Bệnh nhân nặng/nguy kịch: 1 ca.

- Nặng: oxy marsk: 01.

- Nặng: oxy dòng cao HFNC: 00.

- Nặng: thở máy không xâm lấn: 00.

- Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 00.

- Nguy kịch: Lọc máu: 00.

- Nguy kịch: ECMO: 00.

+ Tử vong trong ngày: 0 ca.

+ Tích lũy tử vong: 160 ca.

2. Điều tra, truy vết, quản lý ca mắc mới

Đang điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM

1. Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 11/11/2022 đã lấy 3.014.752 mẫu xét nghiệm.

2. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/11/2022 đã lấy 2.904.475 mẫu xét nghiệm.

3. Trong ngày báo cáo lấy  15 mẫu. Số mẫu dương tính: 2.

III. TÌNH HÌNH THEO DÕI CÁCH LY TẬP TRUNG

  1. Tình hình chung

Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 11/11/2022 đã thực hiện cách ly tập trung cho: 42.776 người.

Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/11/2022 đã thực hiện cách ly tập trung cho: 17.741 người, trong đó gồm: 10.574 người liên quan dịch tễ; 7.167 chuyên gia nước ngoài.

IV. TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

1. Tổng tích lũy mũi tiêm: 5.555.944 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 4.714.686 trong đó: Số liều cơ bản: 3.610.520 (M1: 1.537.517 = 98,54%; M2: 1.491.293 = 97,09%); Mũi 3: 876.459 = 86,20%; Mũi 4: 227.707 = 78,40%.

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 487.316 trong đó( Mũi 1 : 189.739 = 97,17%;  Mũi 2: 182.295= 93,09%; Mũi 3: 115.282 = 85,70%).

+ Trẻ em từ 5-11 tuổi: 353.942 trong đó (Mũi 1 : 208.050 = 88,30%; Mũi 2: 145.892 = 67,40%).

2. Số tiêm trong ngày: 372 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 251 trong đó (M1:   3; M2: 10; Mũi 3: 80; Mũi 4: 158).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 112 trong đó (Mũi 1:   2; Mũi 2: 15; Mũi 3: 95).

+ Trẻ em từ 5-11 tuổi:   9 trong đó (Mũi 1:   0; Mũi 2:   9)./.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn