Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/01/2022 19:30

Vận hành thử nghiệm Hệ thống Tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố Hải Phòng thiết lập Hệ thống Tổng đài 1022 và bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ 00h00 ngày 21/01/2022.

Trong thời gian thử nghiệm, Tổng đài 1022 tiếp nhận các phản ánh của cá nhân, tổ chức về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, thông tin phản ánh được tiếp nhận và xử lý qua đầu số điện thoại 0225.1022, hoạt động 24h/7 ngày trong tuần tại các nhánh số, cụ thể như sau:

- Nhánh 1 (phím số 1): Phản ánh, tra cứu thông tin liên quan đến COVID-19.

- Nhánh 2 (phím số 2): Trung tâm Cấp cứu 115.

- Nhánh 3 (phím số 3): Tư vấn, điều trị bệnh COVID-19.

- Nhánh 4 (phím số 4): Tư vấn biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Nhánh 5 (phím số 5): Tư vấn, giải đáp các vấn đề đi lại, ra vào thành phố.

- Nhánh 0 (phím số 0): Phản ánh về vi phạm phòng, chống  dịch COVID-19.

Tổng đài 1022 là kênh liên lạc thống nhất để cá nhân, tổ chức liên hệ, phản ánh và tiếp nhận các thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hải Phòng./.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS