Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/12/2021 19:52

Thực hiện điều trị F0 của quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng tại nhà theo mô hình hoạt động của Trạm y tế lưu động

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 6/12, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì kiểm tra, họp trực tuyến về công tác phòng chống COVID-19 với quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố hoan nghênh quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng đã thực hiện nghiêm túc việc hoạt động thí điểm 15 Trạm y tế lưu động, gồm 05 Trạm tại 02 phường thuộc quận Hồng Bàng: Thượng Lý, Sở Dầu và 10 trạm tại 4 xã thuộc huyện Tiên Lãng: Tiên Thắng, Tiên Minh, Toàn Thắng, Vinh Quang. Đến nay 15 Trạm y tế đã cơ bản đủ điều kiện để hoạt động điều trị F0 tại nhà.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND quận Hồng Bàng và UBND huyện Tiên Lãng thực hiện điều trị F0 tại nhà theo mô hình hoạt động của Trạm y tế lưu động với sự hướng dẫn của Sở Y tế.

Ảnh: Đàm Thanh

UBND thành phố đồng ý bổ sung 211 Trạm y tế lưu động, đảm bảo đủ 01 Trạm y tế lưu động/một đơn vị xã, phường, thị trấn từ nguồn kinh phí xã hội hóa, dự kiến 50.000.000 đồng/trạm, tổng số kính phí là 10.550.000.000 đồng để trang bị xe máy, bình ôxy, thiết bị khám chữa bệnh, vật tư y tế và các thiết bị khác. Yêu cầu UBND các quận, huyện giúp các đơn vị hỗ trợ thực hiện mua sắm thiết bị, vật tư y tế trang bị cho các Trạm y tế lưu động từ ngày 07/12/2021 và xong trước ngày 10/12/2021, đảm bảo đúng giá thị trường. Có trách nhiệm giao cá nhân, đơn vị đầu mối quản lý tài sản; tùy tình hình, diễn biến của dịch COVID-19, thành phố sẽ trưng dụng hoặc thu hồi để sử dụng vào mục đích khác. Thực hiện điều phối Trạm y tế lưu động giữa các xã, phường, thị trấn trong nội bộ, tăng cường cho các xã, phường, thị trấn có nhiều F0.

Về hoạt động của Trạm y tế lưu động, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thiết kế vị trí phù hợp để bình ôxy, thuốc, thiết bị y tế và gắn biển ghi chữ “TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG” trên các xe máy. Trưởng trạm y tế lưu động là Bác sỹ hoặc cán bộ y tế có đủ điều kiện về chuyên môn theo quy định. Chỉ bố trí giường cho cán bộ y tế của Trạm thực hiện nhiệm vụ trực. Cán bộ y tế của Trạm phải có trách nhiệm giữ liên hệ với F0 trong quá trình giám sát, điều trị; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu.

Về nhân lực của Trạm y tế lưu động, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện rà soát và huy động lực lượng y tế đã nghỉ hưu đảm bảo sức khỏe, lực lượng y tế của các cơ sở y tế tư nhân tham gia Trạm y tế lưu động. Giao Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các Trường đại học rà soát, thống kê lực lượng có thể huy động, trưng dụng để tham gia Trạm y tế lưu động.

Về chế độ của cán bộ làm việc tại Trạm y tế lưu động, UBND thành phố đồng ý chủ trương hỗ trợ thù lao cho người được huy động tham gia Trạm y tế lưu động; hỗ trợ kinh phí cho F0 điều trị tại nhà và Fl, F0 không phải người Hải Phòng đang tạm trú và lao động tại các công trường trên địa bàn thành phố. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm đề xuất kinh phí hỗ trợ, báo cáo UBND thành phố.

Ảnh: Đàm Thanh

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai phần mềm quản lý F0 tại nhà, đảm bảo việc kết nối phần mềm quản lý giữa Trạm y tế lưu động với hệ thống y tế của thành phố. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến toàn thể Nhân dân thành phố biết và thực hiện.

UBND thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động của chợ Sắt cho đến khi hoàn thành việc truy vết, xét nghiệm để tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng. Giao UBND quận Hồng Bàng kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Y tế, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo các quận, huyện tổ chức mua sắm trang thiết bị cho 211 Trạm y tế lưu động. Đề xuất phương án, kinh phí thành lập các Trạm y tế lưu động phát sinh ngoài 211 Trạm y tế nêu trên.

Giao Sở Tài chính giám sát, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế cho các Trạm y tế lưu động. Thực hiện bán đấu giá để sử dụng vào việc khác đối với các thiết bị có giá trị khi không còn sử dụng vào mục đích phòng chống dịch.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS