Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Huyện Cát Hải quyết liệt tập trung cao công tác tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản hoàn thành trong tháng 6/2023

(Haiphong.gov.vn) – Văn phòng UBND thành phố vừa có Thông báo 154/TB-VP truyền đạt Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc kiểm tra công tác tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản và việc thực hiện Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn