Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/02/2020 16:17

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm tra công tác tiếp nhận người có nguy cơ lây nhiễm bệnh vi rút Corona về Khu cách ly y tế tập trung của thành phố

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm tra công tác tiếp nhận người có nguy cơ lây nhiễm bệnh vi rút Corona về Khu cách ly y tế tập trung của thành phố

Sáng ngày 07/02/2020, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác tiếp nhận người có nguy cơ lây nhiễm bệnh vi rút Corona về Khu cách ly y tế tập trung của thành phố tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của các Sở, ngành, đơn vị liên quan và xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 298/SYT-KHTC ngày 06/02/2020, Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận chỉ đạo xem tại đây

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn