Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/04/2022 13:17

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19

(Haiphong.gov.vn) – Ngày 26/4/2022, Bộ Y tế có văn bản số 2118/BYT-DP về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19. Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản giao Sở Y tế thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu trên địa bàn thành phố đối với người nhập cảnh kể từ 00giờ 00 phút ngày 27/4/2022. Đồng thời, duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Hai là, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.

Hồng Nhung

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS