Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Đưa ứng dụng nền tảng Địa chỉ số Quốc gia gắn với Bản đồ số tại thành phố Hải Phòng vào sử dụng phục vụ các lĩnh vực kinh tế xã hội

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 194/KH-UBND về triển khai nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với Bản đồ số tại thành phố Hải Phòng với mục tiêu thu thập, cập nhật thông tin, từng bước hình thành CSDL Địa chỉ số của thành phố tích hợp với CSDL Địa chỉ số Quốc gia.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS