Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/02/2021 16:08

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp chuẩn bị cung cấp hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cung cấp cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế

UBND thành phố ban hành Thông báo số 69/TB-UBND ngày 22/2/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp chuẩn bị cung cấp hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cung cấp cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế do dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn thành phố.

Xem nội dung Thông báo tại Văn bản đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn