Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/08/2020 08:30

Huyện An Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone

(Haiphong.gov.vn) - Cùng với triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện An Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Bluezone để sớm phát hiện và truy vết những người liên quan, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. UBND huyện đã ban hành văn bản số 1169/UBND-VP ngày 05/8/2020 về việc triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch COVID-19, văn bản số 1286/UBND-VHTT, ngày 26/8/2020 về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đến từng người dân, hộ gia đình về lợi ích và cách cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone qua hình thức tờ rơi, hệ thống truyền thanh cơ sở, loa di động và nhiều hình thức khác như tổ chức ra quân, thành lập các tổ hướng dẫn lưu động tại các khu dân cư, khu chợ, khu nhà trọ….

Các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố bên cạnh việc kiểm soát y tế cũng thực hiện tuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Ngành Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên, các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng cho mình và người thân.

Hướng dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone tại xã Bộ phận Một cửa xã Quốc Tuấn

 

Tại các cơ quan, công sở, người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều được cán bộ, công chức tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt, cách thức sử dụng của phần mềm Bluezone góp phần bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng.

Tính đến ngày 26/8/2020, số lượng người sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn huyện đạt 53.463 thuê bao trong tổng số 197.225 smart phone, đạt 27,72%.

Để góp phần hoàn thành mục tiêu cả nước có khoảng 50 triệu người sử dụng ứng dụng Bluezone như yêu cầu Bộ Thông tin và Bộ Y tế, thời gian tới huyện An Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng Bluezone trong nhân dân góp phần phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

P.D.T

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS