Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/10/2021 11:09

Hải Phòng triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 15/10/2021, Bộ Y tế có Văn bản số 1599/CĐ-BYT về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, theo đó, UBND thành phố có ý kiến giao Sở Y tế và UBND các quận, huyện:

Một là, khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hai là, tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng và cập nhật thường xuyên số liệu tiêm chủng trên ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Cũng tại văn bản này, UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS