Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/12/2021 04:52

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 23/12/2021

(Haiphong.gov.vn) - Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 23/12/2021 như sau:

Áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột theo thôn xóm; xã phường; quận huyện; tỉnh thành phố. Cách ly y tế dựa vào việc tiếp xúc, đi đến địa điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố.

Màu đỏ

Cấp độ 4 – nguy cơ rất cao

Màu cam

Cấp độ 3 – nguy cơ cao

Màu Vàng

Cấp độ 2 – nguy cơ trung bình

Màu xanh lục

Cấp độ 1 – Bình thường mới

1. Người vào thành phố Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-COV-2.

2. Đối với công dân từ các địa phương về Hải Phòng áp dụng theo bảng hướng dẫn dưới đây:

BẢNG MÀU

ĐỐI TƯỢNG

HÌNH THỨC CÁCH LY

NGÀY XÉT NGHIỆM

Tập trung

Tại nhà

Tự theo dõi SK

 

Màu đỏ

Mới khỏi COVID-19

 

 

7 ngày

 

Tiêm đủ VX (thẻ xanh trên sổ SKĐT hoặc giấy chứng nhận, mũi 2 đã qua 14 ngày)

7 ngày

 

 

Vào ngày thứ 1, 7

Chưa tiêm đủ VX; tiêm mũi 2 chưa đủ 14 ngày

14 ngày

 

 

Vào ngày thứ 1,7,14

Già yếu, bệnh nặng, trẻ nhỏ

 

14 ngày

 

Vào ngày thứ 1,7,14

Màu Cam

Mới khỏi COVID-19

 

 

7 ngày

 

Tiêm đủ VX (thẻ xanh trên sổ SKĐT hoặc giấy chứng nhận, mũi 2 đã qua 14 ngày)

7 ngày

 

 

Vào ngày thứ 7

Chưa tiêm đủ VX; tiêm mũi 2 chưa đủ 14 ngày

14 ngày

 

 

Vào ngày thứ 7,14

Già yếu, bệnh nặng, trẻ nhỏ

 

14 ngày

 

Vào ngày thứ 7,14

Màu vàng

Mới khỏi COVID-19

 

 

7 ngày

 

Tiêm đủ VX (thẻ xanh trên sổ SK điện tử hoặc giấy chứng nhận, mũi 2 đã qua 14 ngày)

 

 

07 ngày

 

Chưa tiêm đủ VX hoặc mũi 2 chưa đủ 14 ngày

 

 

14 ngày

 

Màu xanh lục

Mới khỏi COVID-19

 

 

7 ngày

 

Tiêm đủ VX

 

 

7 ngày

 

Chưa đủ VX

 

 

14 ngày

 

- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú. (Địa chỉ, Điện thoại truy cập http://covidmaps.haiphong.gov.vn)

STT

Tỉnh/TP

Quận/Huyện/TP

Xã/Phường

Ngày theo dõi

1

HÀ GIANG

Huyện Quản Bạ

Xã Nghĩa Thuận, Tùng Vài

22/12

 

 

 

Các xã còn lại

22/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

22/12

2

CAO BẰNG

Huyện Bảo Lâm

Xã Nam Cao, Vĩnh Quang, Lý Bôn

17/11

 

 

Các Huyện, TP còn lại

 

17/11

3

LẠNG SƠN

Huyện Bình Gia

Xã Thiện Thuật

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Huyện Lộc Bình

Xã Yên Khoái, Tú Đoạn

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

06/12

 

 

Huyện Văn Quan

Xã Điềm He

12/12

 

 

 

Các xã còn lại

12/12

 

 

Huyện Hữu Lũng

Xã Yên Vượng

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các huyện còn lại

 

11/12

4

BẮC KẠN

 

 

21/12

5

ĐIỆN BIÊN

Huyện Điện Biên

Xã Na Tông

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Huyện Mường Chà

Xã Mường Mươn

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Các Huyện, TP còn lại

 

08/12

7

LÀO CAI

Huyện Bát Xát

Xã Dền Thàng

10/12

 

 

TP Lào Cai

Phường Kim Tân

10/12

 

 

Huyện Mường Khương

Xã Bản Lầu

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Huyện Văn Bàn

Xã Khánh Yên Thượng

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Các TP, huyện còn lại

 

10/12

8

SƠN LA

Huyện Phù Yên

Xã Mường Bang

14/12

 

 

 

Xã Mường Do, Huy Thượng

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Mộc Châu

Thị trấn Nông trường Mộc Châu

14/12

 

 

 

Xã Đông Sang, Chiềng Hắc, thị trấn Mộc Châu

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Các TP, huyện còn lại

 

14/12

9

HÒA BÌNH

Huyện Lương Sơn

Xã Cư Yên, Hòa Sơn, Thanh Cao,  thị trấn Lương Sơn

10/12

 

 

 

Xã Cao Sơn

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

21/12

 

 

Huyện Kim Bôi

Xã Đông Bắc

20/12

 

 

 

Xã Tú Sơn

21/12

 

 

 

Xã Xuân Thủy, Kim Bôi, Mi Hòa, Bình Sơn

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

21/12

 

 

TP Hòa Bình

Phường Phương Lâm

15/12

 

 

 

Phường Đồng Tiến, Quỳnh Lâm, Trung Minh

17/12

 

 

 

Xã Thịnh Minh, Mông Hóa

21/12

 

 

 

Phường Tân Hòa

22/12

 

 

 

Phường Dân Chủ, Tân Thịnh, Thái Bình

22/12

 

 

 

Các xã, phường còn lại

22/12

 

 

Huyện Lạc Sơn

Xã Định Cư

21/12

 

 

 

Xã Xuất Hóa

17/12

 

 

 

Xã Vũ Bình

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

Huyện Đà Bắc

Xã Nánh Nghê

21/12

 

 

 

Thị trấn Đà Bắc

10/12

 

 

 

Xã Mường Chiềng

17/12

 

 

 

Xã Tân Minh

21/12

 

 

 

Các xã còn lại

21/12

 

 

Huyện Mai Châu

Xã Pà Cò

12/12

 

 

 

Xã Tòng Đậu

17/12

 

 

 

Xã Nà Phòn, thị trấn Mai Châu

21/12

 

 

 

Xã Chiềng Châu

17/12

 

 

 

Xã Vạn Mai

22/12

 

 

 

Xã Thành Sơn, Hang Kia, Sơn Thủy, Đồng Tân, Mai Hạ

21/12

 

 

 

Các xã còn lại

21/12

 

 

Huyện Tân Lạc

Xã Đông Lai

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Yên Thủy

Xã Phú Lai

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Các huyện còn lại

 

18/12

10

THÁI NGUYÊN

Thị xã Phổ Yên

Xã Hồng Tiến

02/12

 

 

 

Xã Thuận Thành

22/12

 

 

 

Các xã còn lại

22/12

 

 

Các  huyện, TP còn lại

 

02/12

11

TUYÊN QUANG

Huyện Lâm Bình

Thị trấn Lăng Can

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Yên Sơn

Xã Lang Quán

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các huyện, TP còn lại

 

20/12

12

PHÚ THỌ

Huyện Yên Lập

Xã Lương Sơn

15/12

 

 

 

Xã Đồng Lạc, Mỹ Lương, Trung Sơn, Xuân Viên

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Thanh Sơn

Xã Địch Quả

20/12

 

 

 

Xã Văn Miếu, Tân Minh, Thị trấn Thanh Sơn

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Thanh Thủy

Xã Thạch Đồng

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Đoan Hùng

Xã Vụ Quang

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

20/12

13

VĨNH PHÚC

Huyện Yên Lạc

Xã Đồng Văn

14/12

 

 

 

Xã Nguyệt Đức

07/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

TP Phúc Yên

Phường Tiền Châu, Trưng Nhị, Hùng Vương, Phúc Thắng

15/12

 

 

 

Các phường còn lại

15/12

 

 

Huyện Vĩnh Tường

Xã Chấn Hưng, thị trấn Thổ Tang

02/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Lập Thạch

Xã Sơn Đông

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

TP Phúc Yên, TP Vĩnh Yên, Huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô

 

07/12

14

HÀ NỘI

Quận Ba Đình

Phường Phúc Xá, Đội Cấn, Cống Vị, Liễu Giai, Thành Công, Vĩnh Phúc,

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Bắc Từ Liêm

Phường Phú Diễn, Cổ Nhuế 1, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Liên Mạc, Cổ Nhuế 2, Phúc Diễn

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Cầu Giấy

Phừơng Trung Hòa, Mai Dịch, Yên Hòa, Quan Hoa, Dịch Vọng, Nghĩa Đô

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Đống Đa

Phường Khâm Thiên, Trung Phụng

06/12

 

 

 

Phường Quốc Tử Giám, Phương Liên, Văn Miếu, Khương Thượng, Thổ Quan

12/12

 

 

 

Phường Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, Kim Liên

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Huyện Đông Anh

Xã Vân Nội, Việt Hùng

18/12

 

 

 

Xã Hải Bối, Kim Chung, Uy Nỗ, Võng Loa, Cổ Loa, Dục Tú, Mai Lâm, thị trấn Đông Anh

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Quận Hà Đông

Phường Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Văn Quán, La Khê, Dương Nội, Mộ Lao

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Hoàn Kiếm

Phường Hàng Gai

12/12

 

 

 

Phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông

18/12

 

 

 

Phường Phúc Tân, Hàng Buồm

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Đống Mác

18/12

 

 

 

Phường Nguyễn Du, Đồng Nhân, Quỳnh Mai, Đồng Tâm, Bách Khoa, Lê Đại Hành

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Huyện Hoài Đức

Xã An Khánh, Đức Thượng, Song Phương, La Phù

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Quận Hoàng Mai

Phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Long Biên

Phường Giang Biên, Đức Giang, Việt Hưng, Bồ Đề, Ngọc Lâm, Long Biên, Thượng Thanh, Gia Thụy, Ngọc Thụy

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Huyện Mê Linh

Thị trấn Quang Minh, xã Tiền Phong

06/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Gia Lâm

Xã Yên Viên

12/12

 

 

 

Xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đặng Xá, Yên Thường, Đa Tốn, thị trấn Yên Viên, Trâu Quỳ

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Quận Nam Từ Liêm

Phường Cầu Diễn, Mỹ Đình 2

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Huyện Thanh Oai

Xã Cự Khê, Dân Hòa, Thanh Thùy, Thanh Cao

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Quận Thanh Xuân

Phường Kim Giang, Thanh Xuân Nam, Hạ Đình

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Huyện Thanh Trì

Xã Thanh Liệt, Tả Thanh Oai, Tứ Hiệp, Đại Áng, Vĩnh Quỳnh, Tân Triều

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Quốc Oai

Xã Đông Xuân

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Chương Mỹ

Xã Thủy Xuân Tiên, Tiên Phương, Tốt Động, Đông Phương Yên, Đại Yên, thị trấn Chúc Sơn

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Quận Tây Hồ

Phường Quảng An

12/12

 

 

 

Phường Yên Phụ

18/12

 

 

 

Phường Xuân La, Bưởi, Thụy Khuê, Phú Thượng

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Huyện Thường Tín

Xã Văn Bình

18/12

 

 

 

Xã Liên Phương, Khánh Hà

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Đan Phượng, Quốc Oai, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây, Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức

 

18/12

15

BẮC NINH

Huyện Tiên Du

Xã Đại Đồng

13/12

 

 

 

Xã Minh Đạo, Tri Phương, Cảnh Hưng, Phật Tích, Tân Chi, Hoàn Sơn, Liên Bão

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

TP Bắc Ninh

Phường Khúc Xuyên, Vân Dương

11/12

 

 

 

Phường Khắc Niệm

18/12

 

 

 

Phường Đáp Cầu, Nam Sơn, Đại Phúc

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Thị xã Từ Sơn

Phường Tân Hồng

11/12

 

 

 

Phường Phù Chẩn, Đồng Kỵ, Châu Khê

18/12

 

 

 

Các phường xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Quế Võ

Xã Phương Liễu

16/11

 

 

 

Xã Phượng Mao

19/11

 

 

 

Xã Đức Long, Phù Lương, Đào Viên, thị trấn Phố Mới

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Thuận Thành

Xã Thanh Khương, Hoài Thượng, Trí Quả

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Gia Bình

Xã Đại Bái

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Lương Tài

Xã Trung Kênh, Trừng Xá

13/12

 

 

 

Xã Lai Hạ

13/12

 

 

 

Xã An Thịnh

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

13/12

 

 

Huyện Yên Phong

Xã Hòa Tiến, Trung Nghĩa, Đông Thọ

18/12

 

 

 

Xã Tam Đa

11/12

 

 

 

Xã Long Châu, Yên Trung

15/12

 

 

 

Thị trấn Chờ

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

16

BẮC GIANG

Huyện Sơn Động

Thị trấn An Châu

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Lạng Giang

xã Hương Lạc, Dương Đức

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Hiệp Hòa

Xã Hương Lâm, Mai Trung, Danh Thắng

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Yên Thế

Xã Tam Hiệp

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Lục Ngạn

Xã Đồng Cốc

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Các Huyện, TP còn lại

 

18/12

17

HƯNG YÊN

Huyện Khoái Châu

Xã Tân Dân, Hàm Tử

21/12

 

 

 

Xã Dạ Trạch, Bình Kiều, Việt Hòa, Tứ Dân, Bình Minh, thị trấn Khoái Châu,

21/12

 

 

 

Các xã còn lại

21/12

 

 

Các huyện, TP còn lại

 

21/12

18

HẢI DƯƠNG

Huyện Tứ Kỳ

Xã Cộng Lạc

02/12

 

 

 

Xã Tiên Động, Hưng Đạo

11/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

Huyện Thanh Hà

Xã Liên Mạc, Thanh Lang, Thanh Hồng, An Phượng, Thanh Quang, Thanh Sơn, Việt Hồng, Hồng Lạc

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Kim Thành

Xã Cộng Hòa, Ngũ Phúc

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Bình Giang

Xã Cổ Bì, Nhân Quyền

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Ninh Giang

Xã Hồng Phúc, Hồng Dụ, Hưng Long, Vĩnh Hòa, Hồng Đức, Nghĩa An, Vạn Phúc, Ứng Hòe, An Đức, Tân Phong, Hiệp Lực, Hồng Phong, thị trấn Ninh Giang,

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Thanh Miện

Xã Ngô Quyền, Lam Sơn, Thanh Giang, Hồng Phong, Lê Hồng, Đoàn Tùng, Tân Trào, Phạm Kha, Ngũ Hùng, Cao Thắng, Tứ Cường, thị trấn Thanh Miện

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Thị xã Kinh Môn

Phường Hiệp Sơn

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Các Huyện, TP còn lại

 

14/12

19

HẢI PHÒNG

Huyện Tiên Lãng

Xã Toàn Thắng,  Tiên Thắng, Bắc Hưng, Nam Hưng

18/12

 

 

 

Xã Vinh Quang

01/12

 

 

 

Xã Bạch Đằng, Tiên Minh, Hùng Thắng, Đông Hưng

14/12

 

 

 

Xã Tự Cường, Khởi Nghĩa, Đoàn Lập, Kiến Thiết, Quang Phục, Tây Hưng

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Quận Hồng Bàng

Phường Thượng Lý, Sở Dầu

18/12

 

 

 

Phường Trại Chuối, Phan Bội Châu

18/12

 

 

 

Phường Hoàng Văn Thụ, Hạ Lý

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Ngô Quyền

Phường Đổng Quốc Bình, Lạch Tray

18/12

 

 

 

Phường Máy Chai

14/12

 

 

 

Phường Đông Khê, Lê Lợi

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Lê Chân

Phường Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, Dư Hàng

18/12

 

 

 

Phường Cát Dài, An Biên, Hồ Nam, Trại Cau, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xã, Dư Hàng Kênh

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Đồ Sơn

Phường Hợp Đức

18/12

 

 

 

Phường Vạn Hương, Minh Đức

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Huyện An Dương

Xã Hồng Phong, Lê Thiện, An Đồng

18/12

 

 

 

Xã Tân Tiến, Bắc Sơn, Lê Lợi, Đồng Thái

18/12

 

 

 

Xã An Hòa, An Hồng, Nam Sơn, Quốc Tuấn, Hồng Thái

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện An Lão

Xã Quang Hưng

18/12

 

 

 

Xã Bát Trang, An Tiến, Quang Trung, Chiến Thắng

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Vĩnh Bảo

Xã Dũng Tiến, Vĩnh An

18/12

 

 

 

Thị trấn, xã Việt Tiến, Vĩnh Long

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Cát Hải

Xã Đồng Bài, thị trấn Cát Hải

18/12

 

 

 

Xã Nghĩa Lộ, Hoàng Châu, Trân Châu

18/12

 

 

 

Xã Văn Phong

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Kiến Thụy

Xã Ngũ Đoan, Tân Phong

18/12

 

 

 

Thị trấn Núi Đối, xã Minh Tân

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Quận Hải An

Phường Đằng Hải, Đông Hải 1, Tràng Cát

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Kiến An

Phường Ngọc Sơn

18/12

 

 

 

Phường Quán Trữ, Lãm Hà, Đồng Hòa, Nam Sơn

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận Dương Kinh

Phường Hòa Nghĩa, Tân Thành, Hải Thành

18/12

 

 

 

Phường Đa Phúc, Anh Dũng

18/12

 

 

 

Phường Hưng Đạo

18/12

 

 

Huyện Thủy Nguyên

Thị trấn Minh Đức, xã Lại Xuân, Gia Minh, Minh Tân, Phù Ninh, Quang Thanh, Hợp Thành, Trung Hà, An Lư, Thủy Sơn

18/12

 

 

 

Thị trấn Núi Đèo, Xã Lưu Kỳ, Gia Đức, Mỹ Đồng, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ,

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Bạch Long Vỹ

 

18/12

20

QUẢNG NINH

Thị xã Đông Triều

Phường Kim Sơn

21/12

 

 

 

Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Xuân Sơn, Hoàng Quế, xã Bình Khê, Hồng Thái Đông, Tân Việt

21/12

 

 

 

Các phường xã còn lại

21/12

 

 

TP Cẩm Phả

Phường Mông Dương, Cẩm Đông, Cẩm Hải

14/12

 

 

 

Các phường còn lại

14/12

 

 

TP Uông Bí

Phường Phương Nam

14/12

 

 

 

Các phường còn lại

14/12

 

 

Thị xã Quảng Yên

Phường Đông Mai, xã Tiền Phong

19/12

 

 

 

Xã Sông Khoai, Tiền An, Cẩm La, phường Tân An

19/12

 

 

 

Các phường xã còn lại

19/12

 

 

Các huyện, TP còn lại

 

21/12

21

THÁI BÌNH

Huyện Vũ Thư

Xã Nguyên Xá, thị trấn Vũ Thư

01/12

 

 

 

Các xã còn lại

01/12

 

 

Huyện Đông Hưng

Xã Đông Hợp, Đông La

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Các huyện, TP còn lại

 

10/12

22

NAM ĐỊNH

TP Nam Định

Phường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Trần Quang Khải, Ngô Quyền

20/12

 

 

 

Các phường xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Giao Thủy

Giao Châu, Hồng Thuận, Giao Tân, Giao Tiến, Giao Thịnh, Hoành Sơn, Bình Hòa, Giao Nhân, Giao Thanh, Bạch Long, Giao Xuân

20/12

 

 

 

Các phường xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Trực Ninh

Xã Trực Cường

20/12

 

 

 

Xã Trung Đông

20/12

 

 

 

Thị trấn Cát Thành, Cổ Lễ, xã Trực Khang, Trực Chính, Trực Hưng, Trực Thanh, Trực Đạo, Trực Thái, Trực Thuận, Liêm Hải

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Ý Yên

Xã Yên Phương, Yên Thọ, Yên Khang, Yên Thành, Yên Tiến

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Hải Hậu

Xã Hải Long, Hải Lý, Hải Phong, Hải Phúc, Hải Hà, Hải Lộc, Hải Trung, Hải Đường, Hải Phương, thị trấn Thịnh Long, thị trấn Cồn, Hải Anh, Hải Quang, Hải Hòa, Hải Minh

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Mỹ Lộc

Thị trấn Mỹ Lộc, xã Mỹ Hưng

20/12

 

 

 

Xã Mỹ Phúc, Mỹ Tiến

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Vụ Bản

Xã Thành Lợi

20/12

 

 

 

Thị trấn Gôi, xã Đại Thắng, Kim Thái, Liên Minh, Tam Thanh, Trung Thành

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

20/12

23

HÀ NAM

TP Phủ Lý

Xã Tiên Hiệp

13/12

 

 

 

Các phường, xã còn lại

13/12

 

 

Các huyện còn lại

 

13/12

24

THANH HÓA

Thị xã Nghi Sơn

Xã Tùng Lâm

10/12

 

 

 

Phường Hải Bình, Hải Thanh

17/12

 

 

 

Phường Trúc Lâm, Hải Thượng, xã Trường Lâm

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Hậu Lộc

Xã Ngư Lộc, Hải Lộc, Đa Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc

10/12

 

 

 

Xã Phú Lộc

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Huyện Quan Hóa

Xã Phú Sơn

19/12

 

 

 

Các xã còn lại

19/12

 

 

Huyện Quảng Xương, Thạch Thành, TP Thanh Hóa

 

17/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

19/12

25

NGHỆ AN

TP Vinh

Phường Hồng Sơn, Hưng Dũng, Đội Cung

14/12

 

 

 

Các phường xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Nghi Lộc

Xã Nghi Thuận

14/12

 

 

 

Xã Nghi Diên, Khánh Hợp, Nghi Xuân, Nghi Phương, Nghi Yên, Nghi Hoa

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Hưng Nguyên

Xã Hưng Trung, Châu Nhân, Hưng Thịnh, Long Xá

21/12

 

 

 

Các xã còn lại

21/12

 

 

Huyện Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lâm, Quỳnh Thanh, Tân Sơn

21/12

 

 

 

Các xã còn lại

21/12

 

 

Huyện Đô Lương

Xã Thượng Sơn

16/12

 

 

 

Thị trấn Đô Lương

21/12

 

 

 

Xã Đặng Sơn, Thuận Sơn, Bài Sơn, Nhân Sơn, Xuân Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Quế Phong

Xã Tiền Phong

15/12

 

 

 

Thị trấn Kim Sơn

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

27/11

 

 

Huyện Nghĩa Đàn

Xã Nghĩa Lộc

16/12

 

 

 

Xã Nghĩa Thịnh

03/12

 

 

 

Xã Nghĩa Thành

11/12

 

 

 

Xã Nghĩa Lâm

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

01/12

 

 

Huyện Yên Thành

Xã Công Thành, Viên Thành

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Thị xã Thái Hòa

Phường Hòa Hiếu

11/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

Huyện Con Cuông

Xã Lạng Khê

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Nam Đàn

Xã Nam Xuân

14/12

 

 

 

Xã Hùng Tiến, Nam Kim, Nam Cát, Kim Liên, Nam Anh, thị trấn Nam Đàn

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Các huyện còn lại

 

11/12

26

HÀ TĨNH

Huyện Thạch Hà

Thị trấn Thạch Hà, xã Việt Tiến, Thạch Kênh, Thạch Long, Tân Lâm Hương

13/12

 

 

 

Các xã còn lại

13/12

 

 

Huyện Nghi Xuân

Xã Xuân An, Xuân Lĩnh, Xuân Hội

03/12

 

 

 

Các xã còn lại

03/12

 

 

Huyện Kỳ Anh

Xã Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Thọ, Kỳ Thư, Kỳ Tân

13/12

 

 

 

Các xã còn lại

13/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

03/12

27

QUẢNG BÌNH

Huyện Tuyên Hóa

Thị trấn Đồng Lê, Sơn Hóa

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

TP Đồng Hới

Xã Đồng Phú, Phú Hải, Bảo Ninh, Đức Ninh Đông

12/12

 

 

 

Các xã còn lại

12/12

 

 

Thị xã Ba Đồn

Quảng Phong, Quảng Thuận, Quảng Lộc, Quảng Thọ

29/11

 

 

 

Các xã còn lại

06/12

 

 

Huyện Quảng Trạch

Xã Quảng Châu

12/12

 

 

 

Các xã còn lại

12/12

 

 

Huyện Bố Trạch

Xã Thanh Trạch, Hòa Trạch, Hải Phú, Hưng Trạch, thị trấn Hoàn Lão

12/12

 

 

 

Các xã còn lại

12/12

 

 

Huyện Lệ Thủy

Thị trấn Kiên Giang

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

06/12

28

QUẢNG TRỊ

TP Đông Hà

Phường 5, 1, Đông Lễ, Đông Thanh

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Triệu Phong

xã Triệu Phước, Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Lăng

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Gio Linh

Xã Linh Trường

20/12

 

 

 

Thị trấn Gio Linh

20/12

 

 

 

Xã Gio Sơn, Gio An, thị trấn Cửa Việt

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Hải Lăng

xã Hải Khê, Hải Chánh

06/12

 

 

 

Các xã còn lại

06/12

 

 

Huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Thái

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Hướng Hóa

Xã Tân Thành

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

20/12

29

THỪA THIÊN HUẾ

TP Huế

Phường Phú Nhuận, Hương Hồ, xã Hương Phong, Hương Thọ, Hải Dương, Phú Thanh

20/12

 

 

 

Các phường còn lại

20/12

 

 

Huyện Phú Lộc

Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, xã Lộc Trì

06/12

 

 

 

Xã Lộc Điền, Lộc Tiến, Vinh Hưng

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Thị xã Hương Trà

Hương Toàn, Hương Vân, Hương Văn, Hương Chữ, Hương Xuân

06/12

 

 

 

Các xã còn lại

06/12

 

 

Huyện Phong Điền

Thị trấn Phong Điền, xã Phong An, Phong Chương, Phong Hiền

20/12

 

 

 

Xã Phong Thu, Phong Bình, Phong Hòa, Phong Xuân

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Quảng Điền

Xã Quảng Ngạn, Quảng Thái

20/12

 

 

 

Thị trấn Sịa, xã Quảng Công, Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Thọ

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Thị xã Hương Thủy

Phường Thủy Dương, xã Thủy Thanh

20/12

 

 

 

Xã Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Phương

20/12

 

 

 

Các xã phường còn lại

20/12

 

 

Huyện Phú Vang

Xã Phú An

20/12

 

 

 

Xã Vĩnh An, Phú Xuân, Phú Mỹ

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện A Lưới

Xã Hồng Hạ, Hồng Thượng, Đông Sơn, A Ngo, Quảng Nhâm, Hồng Thái, Hương Nguyên,  Thị trấn A Lưới

20/12

 

 

 

xã Lâm Đớt, Sơn Thủy, Hồng Bắc, Trung Sơn

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

20/12

30

ĐÀ NẴNG

Quận Liên Chiểu

Phường Hòa Khánh Bắc

11/12

 

 

 

Phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Nam

06/12

 

 

 

Phường Hòa Hiệp Bắc

14/12

 

 

 

Các phường còn lại

14/12

 

 

Quận Thanh Khê

Phường Thanh Khê Đông, Vĩnh Trung, Tân Chính,

14/12

 

 

 

Các phường còn lại

14/12

 

 

Quận Sơn Trà

Phường An Hải Bắc, Nại Hiên Dông

17/12

 

 

 

Các phường còn lại

14/12

 

 

Huyện Hòa Vang

Xã Hòa Liên

17/12

 

 

 

Các phường còn lại

14/12

 

 

Quận Hải Châu

Phường Hòa Cường Bắc

14/12

 

 

 

Các phường còn lại

14/12

 

 

Quận Cẩm Lệ

Phường Hòa An, Hòa Phát,  Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông

14/12

 

 

 

Các phường còn lại

14/12

 

 

Các quận huyện còn lại

 

14/12

31

QUẢNG NAM

Thị xã Điện Bàn

Xã Điện Phong, phường Điện Dương

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Quế Sơn

Thị trấn Hương An

14/12

 

 

 

Xã Quế Mỹ, Quế Hiệp

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Núi Thành

Xã Tam Xuân 2, thị trấn Núi Thành

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Đại Lộc

Xã Đại Hưng

08/12

 

 

 

Xã Đại Phong, thị trấn Ái Nghĩa

20/12

 

 

 

Xã Đại Đồng, Đại Quang

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Duy Xuyên

Xã Duy Vinh

11/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

TP Tam Kỳ

Phường Trường Xuân, An Mỹ

17/12

 

 

 

Xã Tam Thăng

20/12

 

 

 

Các phường còn lại

20/12

 

 

Huyện Thăng Bình

Thị trấn Hà Lam, xã Bình An

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

14/12

32

QUÃNG NGÃI

Huyện Trà Bồng

Xã Trà Tân

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Huyện Sơn Hà

Xã Sơn Linh

10/12

 

 

 

Xã Sơn Hạ, Sơn Nham, Sơn Thành, thị trấn Di Lăng

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Bình Sơn

Xã Bình Thuận

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Tư Nghĩa

Xã Nghĩa Thắng

16/12

 

 

 

Thị trấn La Hà, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Trung

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Ba Tơ

Xã Ba Giang

16/12

 

 

 

Xã Ba Tiêu, Ba Vì, Ba Xa, thị trấn Ba Tơ

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Sơn Tây, Lý Sơn, Sơn Tịnh, Minh Long, Nghĩa Hành,

 

08/12

 

 

Các huyện còn lại

 

08/12

33

BÌNH ĐỊNH

TP Quy Nhơn

Phường Nhơn Bình

07/12

 

 

 

Phường Nhơn Phú

14/12

 

 

 

Phường Hải Cảng

07/12

 

 

 

Phường Lê Hồng Phong

21/11

 

 

 

Phường Quang Trung

28/11

 

 

 

Phường Thị Nại, Nguyễn Văn Cừ, Bùi Thị Xuân, Đống Đa

07/12

 

 

 

Phường Lê Lợi, Ghềnh Ráng

14/12

 

 

 

Các phường xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Tây Sơn

Xã Bình Tường, Tây Phú

07/12

 

 

 

Thị trấn Phú Phong

07/12

 

 

 

Xã Vĩnh An

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

Thị xã An Nhơn

Phường Nhơn Hưng, Nhơn Thành

07/12

 

 

 

Phường Bình Định

14/12

 

 

 

Các phường xã còn lại

07/12

 

 

Huyện Vân Canh

Xã Canh Liên

28/11

 

 

 

Xã Canh Hòa

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện An Lão

 

14/12

 

 

Huyện Phù Cát

Xã Cát Lâm

07/12

 

 

 

Xã Cát Minh, thị trấn Ngô Mây

14/12

 

 

 

Xã Cát Tài, Cát Tân, Cát Trinh, Cát Hiệp

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Phù Mỹ

Xã Mỹ Đức

07/12

 

 

 

Xã Mỹ Thắng

14/12

 

 

 

Xã Mỹ Tài, Mỹ Thọ, thị trấn Bình Dương

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Tuy Phước

Xã Phước Sơn

07/12

 

 

 

Xã Phước Hòa, Phước An, Phước Thuận

07/12

 

 

 

Xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Thắng, thị trấn Tuy Phước

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

Các huyện còn lại

 

07/12

34

PHÚ YÊN

Huyện Tuy An

Thị trấn Chí Thạnh

18/12

 

 

 

Xã An Mỹ, An Cư, An Hòa Hải, An Chấn, An Định, An Hiệp

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Huyện Sơn Hòa

Xã Sơn Xuân, Sơn Hà, Sơn Hội

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Phú Hòa

Xã Hòa An, Hòa Trị, Hòa Định Đông

18/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Thị xã Đông Hòa

Xã Hòa Xuân Nam

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Các huyện, thị xã còn lại

 

02/12

35

LÂM ĐỒNG

Huyện Đạ Huoai

Xã Đạ Ploa, Phước Lộc, Đạ Tồn, thị trấn Ma Đa Guôi

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Đức Trọng

Xã N'Thol Hạ, Đà Loan, Bình Thạnh, Đa Quyn

15/12

 

 

 

Thị trấn Liên Nghĩa

27/11

 

 

 

Xã Phú Hội, Tân Thành, Ninh Gia, Ninh Loan

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

TP Đà Lạt

Phường 1

15/12

 

 

 

Phường 2, 10, 4, 6, 8, xã Tà Nung, Xuân Thọ

15/12

 

 

 

Các phường xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Lạc Dương

Thị trấn Lạc Dương, xã Đạ Nhim

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Di Linh

Xã Tân Thượng, Gung Ré, Gia Hiệp

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Bảo Lâm

Xã Lộc An

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Đam Rông, Đơn Dương, Đẹ Tẻh, Cát Tiên

 

15/12

 

 

Các huyện còn lại

 

15/12

36

ĐẮK NÔNG

Huyện Cư Jút

Xã Nam Dong

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Krông Nô

Xã Nam Xuân

26/11

 

 

 

Xã Đăk Sôr, Quảng Phú

05/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Tuy Đức

Xã Đắk Ngo

05/12

 

 

 

Các xã còn lại

05/12

 

 

Huyện Đắk R’Lấp

Xã Đăk Wer

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Đắk Song

Xã Trường Xuân

10/12

 

 

 

Thị trấn Đức An

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Đắk Glong

Xã Đắk Som, Quảng Hà

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

TP Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Thành

17/12

 

 

 

Các phường còn lại

17/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

10/12

37

ĐẮK LẮK

TP Buôn Ma Thuột

xã Ea Tu

21/11

 

 

 

Phường Thành Nhất, Hòa Thuận, Tân Tiến, Tân Thành

20/12

 

 

 

Các xã phường còn lại

20/12

 

 

Thị xã Buôn Hồ

Phường Thiện An, Thống Nhất

20/12

 

 

 

Các xã phường còn lại

20/12

 

 

Huyện Ea H’leo

Thị trấn Ea Drăng, Xã Ea Khal, Ea Nam

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Krông Pắc

Xã Ea Kly, Ea Yong, Krông Búk, Ea Phê, thị trấn Phước An

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Cư M’Gar

Thị trấn Quảng Phú, xã Cư Suê, Ea H’Dinh

20/12

 

 

 

Xã Cư M’Gar

21/11

 

 

 

Xã Quảng Tiến

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Cư Kuin

Xã Ea Ktur, Ea Tiêu, Dray Bhăng

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Krông Ana

Xã Quảng Điền

14/12

 

 

 

Xã Ea Na

20/12

 

 

 

Thị trấn Buôn Trấp, Dray Sáp, Ea Bông

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Lắk

Xã Nam Ka

14/12

 

 

 

Xã Yang Tao

20/12

 

 

 

Thị trấn Liên Sơn, xã Đắk Nuê, Buôn Tría, Krông Nô

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Ea Súp

Xã Ea Lê

14/12

 

 

 

Xã Ia Lốp

20/12

 

 

 

Xã Ea Bung, Thị trấn Ea Súp

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện M’Drắk

Xã Krông Á

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Krông Búk, Krông Bông, Krông Năng, Ea Kar

 

20/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

14/12

38

GIA LAI

Huyện Chư Sê

Xã Ia HLốp, HBông

20/12

 

 

 

Xã Ia Ko, thị trấn Chư Sê

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Phú Thiện

Thị trấn Phú Thiện, xã Ia Ake

20/12

 

 

 

Xã Ayun Hạ, Ia Piar

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Huyện Krông Pa

Xã Ia RSai

20/12

 

 

 

Xã Chư Crăm, Ia Mláh, Ia RSươm

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Chư Pưh

Thị trấn Nhơn Hòa, xã Ia Rong

20/12

 

 

 

Xã Ia Hla, Ia Dreng, Ia Hrú

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

20/12

39

KON TUM

 

 

20/12

 

 

Các huyện còn lại

 

06/12

40

BÌNH THUẬN

TP Phan Thiết

Phường Đức Nghĩa

10/12

 

 

 

Các phường còn lại

17/12

 

 

Huyện Hàm Thuận Bắc

Xã Hàm Phú

03/12

 

 

 

Xã Hàm Thắng, thị trấn Ma Lâm

17/12

 

 

 

Xã Thuận Minh

19/11

 

 

 

Xã Đông Tiến

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Huyện Hàm Thuận Nam

Xã Hàm Quý, Hàm Kiệm, Hàm Cường

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Tuy Phong

Xã Phan Dũng, Phước Thể, Bình Thạnh

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Huyện Hàm Tân

Thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh

26/11

 

 

 

Xã Tân Xuân

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Bắc Bình

Xã Phan Rí Thành,  Phan Hòa

03/12

 

 

 

Xã Phan Lâm

17/12

 

 

 

Xã Phan Điền, Hòa Thắng

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Tánh Linh

Xã Đức Thuận, Bắc Ruộng

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Các huyện còn lại

 

17/12

41

KHÁNH HÒA

Huyện Trường Sa

 

05/11

 

 

TX Ninh Hòa

Xã Ninh Phước

03/12

 

 

 

Phường Ninh Hà, Ninh Sim

06/12

 

 

 

Xã Ninh Lộc, Ninh Thân

15/12

 

 

 

Xã Ninh Phú, Ninh Đông, Ninh Ích, phường Ninh Hiệp, Ninh Giang

21/12

 

 

 

Phường Ninh Hải,  Xã Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Vân, Ninh Tây, Ninh Hưng

21/12

 

 

 

Các phường còn lại

21/12

 

 

Huyện Diên Khánh

Xã Diên Điền, Diên Sơn, Diên Xuân, Diên Phú, Diên Đồng, Diên Thọ

22/12

 

 

 

Các xã còn lại

06/12

 

 

Huyện Khánh Sơn

Xã Thành Sơn, Sơn Trung

22/12

 

 

 

Xã Sơn Lâm

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

22/12

 

 

Huyện Khánh Vĩnh

Xã Giang Ly, Khánh Hiệp

22/12

 

 

 

Các xã còn lại

22/12

 

 

Huyện Cam Lâm

Xã Cam Hải Đông

06/12

 

 

 

Xã Suối Tân, Cam Tân

15/12

 

 

 

Xã Suối Cát

21/12

 

 

 

Xã Cam Hải Nam, Cam Hòa, Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc, thị trấn Cam Đức, Cam An Bắc

21/12

 

 

 

Các xã còn lại

21/12

 

 

TP Nha Trang

Phường Vĩnh Hải, Vĩnh Nguyên

21/12

 

 

 

Các xã còn lại

21/12

 

 

Các huyện, TP, thị xã còn lại

 

06/12

42

NINH THUẬN

Huyện Thuận Bắc

Xã Lợi Hải

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Các Huyện, TP còn lại

 

17/12

43

BÌNH PHƯỚC

Huyện Lộc Ninh

Xã Lộc Thạnh

26/11

 

 

 

Xã Lộc Tấn, Lộc Thiện, Lộc Hưng

02/12

 

 

 

Xã Lộc Hòa, Lộc Khánh, Lộc Thịnh

07/12

 

 

 

Xã Lộc Thuận, Lộc Thái, Lộc Thành, thị trấn Lộc Ninh

07/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

Huyện Hớn Quảng

Thị trấn Tân Khai

24/11

 

 

 

Xã Tân Hưng, Phước An

08/12

 

 

 

Xã An Khương, Đồng Nơ, Thanh An, Tân Hiệp, Tân Lợi

08/12

 

 

 

Xã Minh Tâm

24/11

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Huyện Đồng Phú

Xã Tân Phước

07/12

 

 

 

Xã Tân Lập

24/11

 

 

 

Xã Thuận Phú, thị trấn Tân Phú,

02/12

 

 

 

Xã Tân Hưng, Tân Hòa, Đồng Tiến, Tân Tiến

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Huyện Bù Đăng

Thị trấn Đức Phong, xã Thọ Sơn

23/12

 

 

 

Xã Thống Nhất, Minh Hưng, Bình Minh, Đường 10, Bom Bo

23/12

 

 

 

Các xã còn lại

23/12

 

 

Huyện Phú Riềng

Xã Phước Tân, Bù Nho

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Huyện Chơn Thành

Thị trấn Chơn Thành, xã Minh Hưng, Minh Thành, Minh Long, Nha Bích, Thành Tâm

07/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

Huyện Bù Đốp

Xã Thiện Hưng, Thanh Hòa, Tân Tiến

07/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

TP Đồng Xoài, TX Bình Long

 

23/12

 

 

Thị xã Phước Long

Phường Long Phước, xã Long Giang

23/12

 

 

 

Các xã còn lại

23/12

 

 

Huyện Bù Gia Mập

Xã Đa Kia, Đức Hạnh

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Các huyện còn lại

 

23/12

44

TÂY NINH

Huyện Bến Cầu

Xã Long Chữ, Long Thuận, Long Khánh

11/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

Huyện Gò Dầu

Xã Thạnh Đức, Thanh Phước

11/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

Huyện Tân Biên

Xã Tân Lập

19/11

 

 

 

Xã Thạnh Bình

26/11

 

 

 

Xã Hòa Hiệp, Tân Bình

11/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

Huyện Tân Châu

Xã Tân Phú, Tân Thành

10/12

 

 

 

Xã Tân Hưng

11/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

Thị xã Trảng Bàng

Phường Tràng Bảng

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

Thị xã Hòa Thành

Xã Long Thành Nam

11/12

 

 

 

Các xã còn lại

11/12

 

 

Các TP, huyện còn lại

 

11/12

45

BÌNH DƯƠNG

TP Thủ Dầu Một

Phường Định Hòa, Tân An, Tương Bình Hiệp, Hòa Phú, Phú Mỹ

08/12

 

 

 

Các phường còn lại

08/12

 

 

TP Dĩ An

Phường Tân Bình, Bình An, Đông Hòa

08/12

 

 

 

Các phường còn lại

08/12

 

 

Thị xã Bến Cát

Phường Mỹ Phước, xã An Điền

08/12

 

 

 

Các phường, xã còn lại

08/12

 

 

Huyện Dầu Tiếng

Thị trấn Dầu Tiếng

08/12

 

 

 

Xã Long Tân

19/11

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Huyện Bắc Tân Uyên

Xã Bình Mỹ, thị trấn Tân Bình

19/11

 

 

 

Xã Tân Mỹ, Tân Lập

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Huyện Phú Giáo

Thị trấn Phước Vĩnh

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

08/12

 

 

Các TP, huyện còn lại

 

08/12

46

ĐỒNG NAI

TP Biên Hòa

Phường Bửu Long, Tân Hiệp, Tân Phong, Hiệp Hòa, Long Bình, Tân Biên, Tam Hòa, An Bình

17/12

 

 

 

Các xã, phường còn lại

17/12

 

 

Huyện Trảng Bom

Xã Bắc Sơn, An Viễn

06/12

 

 

 

Xã Bình Minh, thị trấn Trảng Bom

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Vĩnh Cửu

Xã Thiện Tân, Thạnh Phú

18/11

 

 

 

Xã Bình Hòa

14/12

 

 

 

Xã Hiếu Liêm, Trị An

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Long Thành

Xã Lộc An, Cẩm Đường, Phước Thái

14/12

 

 

 

Xã Tam An

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Nhơn Trạch

Xã Phước Thiền

18/11

 

 

 

Xã Phước Khánh

25/11

 

 

 

Xã Đại Phước

06/12

 

 

 

Xã Vĩnh Thanh

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Cẩm Mỹ

Xã Xuân Bảo, Xuân Đường

06/12

 

 

 

Xã Xuân Mỹ, Sông Nhạn, Bảo Bình

14/12

 

 

 

Xã Thừa Đức, Xuân Quế

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Tân Phú

Xã Thanh Sơn

18/11

 

 

 

Xã Phú Trung, Phú Xuân

06/12

 

 

 

Xã Phú Bình, Phú Lâm, thị trấn Tân Phú

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Định Quán

Thị trấn Định Quán

18/11

 

 

 

Xã Phú Cường

25/11

 

 

 

Xã Gia Canh

14/12

 

 

 

Xã Phú Cường, Phú Vinh

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Thống Nhất

Xã Gia Tân 2

14/12

 

 

 

Xã Hưng Lộc, Gia Tân 1

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

TP Long Khánh

Phường Bàu Trâm

18/11

 

 

 

Phường Xuân Thanh

06/12

 

 

 

Phường Suối Tre

14/12

 

 

 

Phường Xuân Trung

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Xuân Lộc

Xã Xuân Thọ, Xuân Định, Xuân Bắc, Xuân Hòa, Bảo Hòa

06/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

47

HỒ CHÍ MINH

Quận Bình Thạnh

Phường 13, 1, 3, 6, 7, 22

08/12

 

 

 

Phường 24

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Huyện Cần Giờ

Thị trấn Cần Thạnh

08/12

 

 

 

Các xã còn lại

18/12

 

 

Quận 10

Phường 12, 13, 14

08/12

 

 

 

Phường 2, 15, 8

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận 4

Phường 2, 3

08/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận 1

Phường Cầu Ông Lãnh

18/12

 

 

 

Phường Bến Nghé, Tân Định

18/12

 

 

 

Các phường còn lại

18/12

 

 

Quận 7

 

18/12

 

 

Các quận huyện còn lại

 

18/12

48

AN GIANG

Huyện Tri Tôn

Thị trấn Tri Tôn, Cô Tô,  xã Châu Lăng, Lương Phi

03/12

 

 

 

Các xã còn lại

03/12

 

 

Huyện Chợ Mới

Xã Nhơn Mỹ

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Huyện Châu Thành,  TP Châu Đốc

 

03/12

 

 

Huyện Châu Phú

Xã Bình Chánh, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, thị trấn Cái Dầu

10/12

 

 

 

Xã Khánh Hòa, Thạnh Mỹ Tây

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Huyện Phú Tân

Xã Phú Bình, Phú Hiệp

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Huyện An Phú

Xã Vĩnh Lộc

03/12

 

 

 

Thị trấn

10/12

 

 

 

Xã Khánh Bình, Khánh An, Nhơn Hội

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Thị xã Tân Châu

Phường Long Hưng, Long Thạnh

17/12

 

 

 

Xã Vĩnh Xương

10/12

 

 

 

Các xã phường còn lại

10/12

 

 

Huyện Tịnh Biên

Xã Văn Giáo

05/11

 

 

 

Xã Vĩnh Trung

26/11

 

 

 

Xã An Phú

12/12

 

 

 

Xã An Cư, Tân Lập, Núi Voi, Thới Sơn, thị trấn Nhà Bàng, Chi Lăng

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

 

 

Huyện Thoại Sơn

Thị trấn Núi Sập

17/12

 

 

 

Thị trấn Phú Hòa, Mỹ Phú Đông

03/12

 

 

 

Các xã còn lại

03/12

 

 

TP Long Xuyên

Phường Bình Khánh, Mỹ Phước, Mỹ Xuyên, Mỹ Bình

17/12

 

 

 

Các xã còn lại

17/12

49

SÓC TRĂNG

Huyện Kế Sách

Xã Ba Trinh, Đại Hải

09/12

 

 

 

Các xã còn lại

09/12

 

 

Huyện Trần Đề, TP Sóc Trăng

 

09/12

 

 

Huyện Long Phú

Xã Long Đức, Tân HưngHậu Thạnh, Song Phụng

09/12

 

 

 

Các xã còn lại

09/12

 

 

Huyện Mỹ Tú

Xã Long Hưng

28/11

 

 

 

Xã Thuận Hưng, Mỹ Hương, Phú Mỹ

09/12

 

 

 

Các xã còn lại

09/12

 

 

Thị xã Vĩnh Châu

Xã Vĩnh Hải, Lạc Hòa, Hòa Đông, Vĩnh Hiệp

09/12

 

 

 

Các xã, phường còn lại

09/12

 

 

Huyện Châu Thành

Xã Thiện Mỹ

09/12

 

 

 

Các xã còn lại

09/12

 

 

Huyện Thạnh Trị

Xã Tuân Tức, Thạnh Tân, Vĩnh Lợi, Châu Hưng

09/12

 

 

 

Các xã còn lại

09/12

 

 

Thị xã Ngã Năm

Xã Tân Long

09/12

 

 

 

Các xã còn lại

09/12

 

 

Huyện Cù Lao Dung, Mỹ Xuyên,

 

09/12

50

HẬU GIANG

Huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp,  TP Ngã Bảy, TP Vị Thanh, Huyện Châu Thành A, Châu Thành

 

07/12

 

 

TX Long Mỹ

Xã Long Trị , Long Phú, phường Trà Lồng

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Long Mỹ

Xã Lương Nghĩa

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

51

TIỀN GIANG

TP Mỹ Tho

Xã Thới Sơn, Phước Thạnh, Phường 7, Tân Long

16/12

 

 

 

Các Phường còn lại

16/12

 

 

TX Gò Công

Phường 2, 3

16/12

 

 

 

Các xã, phường còn lại

16/12

 

 

Huyện Châu Thành

Xã Bình Đức, Đông Hòa

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Gò Công Đông

Thị trấnVám Láng

19/11

 

 

 

Xã Tân Đông, Tân Điền

16/12

 

 

 

Xã Bình Ân, Bình Nghị

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Thị xã Cai Lậy

Phường 1, 5

06/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Chợ Gạo

Xã Quơn Long

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Cái Bè

Xã An Thái Đông, An Thái Trung, Mỹ Lương, Thiện Trí, Hòa Hưng, Mỹ Tân, Mỹ Đức Tây, Đông Hòa Hiệp, Hậu Mỹ Trinh

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Huyện Cai Lậy

Xã Mỹ Hành Nam

16/12

 

 

 

Các xã còn lại

16/12

 

 

Các huyện, thị xã còn lại

 

06/12

52

BẾN TRE

Huyện Ba Tri

Thị trấn Ba Tri

28/11

 

 

 

Xã Mỹ Thạnh

06/12

 

 

 

Xã Vĩnh Hòa, An Thủy, An Bình Tây, Phú Lễ, Tân Thủy, Mỹ Hòa, An Hòa Tây, Tân Mỹ, Tân Hưng

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Bình Đại

Xã Bình Thới

14/12

 

 

 

Xã Phú Long, Lộc Thuận, Thạnh Trị, Thạnh Phước

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Châu Thành

Xã Tiên Long, An Phước, An Hiệp, Tường Đa, Tam Phước, Tân Thạnh, thị trấn Châu Thành

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Chợ Lách

Xã Long Thới

20/12

 

 

 

Xã Hưng Khánh Trung B, Phú Sơn, Vĩnh Thành, Hòa Nghĩa

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Giồng Trôm

Xã Hưng Lễ, Long Mỹ, Hưng Phong, Tân Lợi Thạnh

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Mỏ Cày Bắc

Xã Thanh Tân

28/11

 

 

 

Xã Tân Thanh Tây

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Mỏ Cày Nam

Xã Bình Khánh, An Thới, Tân Hội, Thành Thới B, thị trấn Mỏ Cày

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

TP Bến Tre

xã Nhơn Thạnh

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Thạnh Phú

Xã Bình Thạnh

06/12

 

 

 

Xã Tân Phong

14/12

 

 

 

thị trấn Thạnh Phú

06/12

 

 

 

Xã Phú Khánh, Giao Thạnh, Mỹ Hưng, An Thuận, An Nhơn, Quới Điền

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

53

ĐỒNG THÁP

Huyện Tam Nông

Xã Phú Thành A

22/11

 

 

 

Thị trấn Chàm Chim

04/12

 

 

 

Xã Phú Cường, Tân Công Sính

14/12

 

 

 

Xã Phú Đức, Phú Hiệp

19/12

 

 

 

Các xã còn lại

19/12

 

 

TP Cao Lãnh

Phường 6

10/12

 

 

 

Phường 4, Hòa Thuận, xã Tân Thuận Đông

19/12

 

 

 

Các xã còn lại

19/12

 

 

TP Sa Đéc

 

07/12

 

 

Huyện Châu Thành

xã Tân Phú Trung

19/12

 

 

 

Xã An Nhơn

10/12

 

 

 

Thị trấn Cái Tàu Hạ, Tân Bình, An Phú Thuận

19/12

 

 

 

Các xã còn lại

19/12

 

 

Huyện Tân Hồng

Thị trấn Sa Rài

07/12

 

 

 

Xã Bình Phú

07/12

 

 

 

Xã An Phước, Tân Phước, Tân Hộ Cơ, Thông Bình

14/12

 

 

 

Các xã còn lại

14/12

 

 

Huyện Thanh Bình

Xã Tân Thạnh

08/11

 

 

 

Xã Bình Thành, Tân Phú

04/12

 

 

 

Thị trấn Thanh Bình

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

10/12

 

 

Huyện Tháp Mười

Xã Hưng Thạnh, Mỹ Quý, Thạnh Lợi

12/12

 

 

 

Các xã còn lại

04/12

 

 

Huyện Lai Vung

Xã Long Thắng

12/12

 

 

 

Xã Định Hòa, Tân Phước, Phong Hòa, thị trấn Lai Vung, Tân Dương,

07/12

 

 

 

Xã Vĩnh Thới, Tân Thành

19/12

 

 

 

Các xã còn lại

19/12

 

 

Huyện Cao Lãnh

Xã Tân Hội Trung

19/12

 

 

 

Các xã còn lại

19/12

 

 

TP Hồng Ngự

 

18/12

 

 

Các TP,  Huyện còn lại

 

19/12

54

TRÀ VINH

TP Trà Vinh

Phường 4,5

07/12

 

 

 

Các phường còn lại

07/12

 

 

Huyện Càng Long

Xã An Trường A

20/12

 

 

 

Xã Mỹ Cẩm, An Trường, Huyền Hội

20/12

 

 

 

Các phường còn lại

20/12

 

 

Huyện Tiểu Cần

Xã Tập Ngãi

07/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

Huyện Trà Cú

Xã Ngãi Xuyên, thị trấn Trà Cú, Thanh Sơn

07/12

 

 

 

Xã Tân Sơn, Tân Hiệp

29/11

 

 

 

Xã Đại An, Lưu Nghiệp Anh

07/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

Huyện Cầu Ngang

Xã Trường Thọ

07/12

 

 

 

Xã Nhị Trường

10/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

Huyện Châu Thành

Xã Hòa Thuận

07/12

 

 

 

Xã Nguyệt Hóa

07/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

Huyện Duyên Hải

Xã Đôn Châu

29/11

 

 

 

Các xã còn lại

29/11

 

 

Các Huyện còn lại

 

20/12

55

LONG AN

Huyện Vĩnh Hưng

Xã Thái Trị

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các huyện, thị xã, còn lại

 

20/12

56

KIÊN GIANG

Huyện Giang Thành, Tân Hiệp, Phú Quốc, Gò Quao, Châu Thành, Hà Tiên

 

20/12

 

 

Huyện Giồng Riềng,

Thị trấn Giồng Riềng, xã Long Thạnh, Thạnh Hòa

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Hòn Đất

Xã  Mỹ Thái

20/12

 

 

 

Xã Sơn Kiên, thị trấn Hòn Đất, Mỹ Phước, Mỹ Lâm, Thổ Sơn, Mỹ Thuận, thị trấn Sóc Sơn

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Kiên Hải

Xã Lại  Sơn

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Kiên Lương

Xã Dương Hòa, thị trấn Kiên Lương

15/12

 

 

 

Xã Sơn Hải

20/12

 

 

 

Xã Bình An, Hòa Điền, Hòn Nghệ

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Huyện Vĩnh Thuận

Thị trấn Vĩnh Thuận

20/12

 

 

 

Các xã còn lại

20/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

20/12

57

VĨNH LONG

TP Vĩnh Long

Phường 1,2,3,4,5,8, Tân Hội

28/11

 

 

 

Phường Tân Hòa

28/11

 

 

 

Phường 9, Tân Ngãi

05/12

 

 

 

Các phường còn lại

05/12

 

 

Huyện Long Hồ

Xã An Bình

12/11

 

 

 

Xã Long Phước, Lộc Hòa, Thanh Đức

28/11

 

 

 

Xã Phú Đức, Long Phước

05/12

 

 

 

Các xã còn lại

28/11

 

 

Huyện Mang Thít

Xã Chánh An

28/11

 

 

 

Xã Mỹ Phước, Hòa Tịnh, Mỹ An

05/12

 

 

 

Thị trấn Cái Nhum, xã Bình Phước, Nhơn Phú

28/11

 

 

 

Long Mỹ, An Phước

05/12

 

 

 

Các xã còn lại

05/12

 

 

Huyện Tam Bình

Xã Song Phú

12/11

 

 

 

Xã Loan Mỹ, Long Phú

28/11

 

 

 

Thị trấn Tam Bình

05/12

 

 

 

Xã Mỹ Thạnh Trung, Tường Lộc

28/11

 

 

 

Xã Bình Ninh, Hòa Lộc

05/12

 

 

 

Các xã còn lại

05/12

 

 

Huyện Vũng Liêm

Xã Hiếu Nhơn, Hiếu Thành

28/11

 

 

 

Xã Trung An

05/12

 

 

 

Xã Hiếu Nghĩa, Hiếu Thuận, Quới An, Tân An Luông, Trung Hiệp

28/11

 

 

 

Xã Tân Quới Trung, Trung Thành Đông, Trung Hiếu, Hiếu Phụng, Thị trấn

05/12

 

 

 

Các xã còn lại

05/12

 

 

Huyện Trà Ôn

Xã Thiện Mỹ

12/11

 

 

 

Xã Phú Thành, Tân Mỹ, Trà Côn

28/11

 

 

 

Thị trấn Trà Ôn, xã Thới Hòa

05/12

 

 

 

Xã Lục Sỹ Thành

05/12

 

 

 

Các xã còn lại

05/12

 

 

Huyện Bình Tân

Xã Tân Lược

05/12

 

 

 

Xã Tân An Thạnh, Thành Lợi Xã Thành Trung

28/11

 

 

 

Các xã còn lại

05/12

 

 

Thị xã Bình Minh

 

28/11

58

BẠC LIÊU

TP Bạc Liêu

 

15/12

 

 

Thị xã Giá Rai

Phường 1, Láng Tròn, xã Tân Phong, Phong Tân

07/12

 

 

 

Xã Phong Thạnh, Tân Thạnh

15/12

 

 

 

Các phường còn lại

15/12

 

 

Huyện Vĩnh Lợi

Xã Vĩnh Hưng, Châu Hưng A

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Huyện Hòa Bình

Xã Vĩnh Hậu, Thị trấn Hòa Bình

07/12

 

 

 

Xã Vĩnh Mỹ B

07/12

 

 

 

Xã Vĩnh Mỹ A

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

07/12

 

 

Huyện Hồng Dân

Xã Lộc Ninh, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A

15/12

 

 

 

Các xã còn lại

15/12

 

 

Các Huyện còn lại

 

15/12

59

BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TP Vũng Tàu

Phường 2, 3, xã Long Sơn

16/12