Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

79 trường hợp bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung

Thời gian 26/11/2020 18:07
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 26/11, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp cách ly y tế tập trung, kết quả 145 mẫu đều âm tính với vi rút SARS -CoV-2.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố

Thời gian 26/11/2020 15:06
(Haiphong.gov.vn) - Ngày 26/11, UBND thành phố đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố.

Không còn trường hợp cách ly y tế tại nhà

Thời gian 25/11/2020 18:34
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 25/11, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp cách ly y tế tập trung, kết quả 78 mẫu đều âm tính với vi rút SARS -CoV-2.

189 mẫu xét nghiệm sàng lọc âm tính với SARS -CoV-2

Thời gian 24/11/2020 17:50
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 24/11, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp cách ly y tế tập trung, kết quả 189 mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi rút SARS -CoV-2.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng phương án phòng chống dịch

Thời gian 24/11/2020 11:33
(Haiphong.gov.vn) - Sáng 24/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo ngành Y tế và các phòng, ban, đơn vị, cơ sở y tế địa phương tham dự Hội nghị.

135 trường hợp hoàn thành cách ly y tế tập trung

Thời gian 23/11/2020 18:19
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 23/11, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp cách ly y tế tập trung, kết quả 129 mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi rút SARS -CoV-2.

Công khai danh sách và giá các khách sạn tổ chức cách ly y tế tập trung

Thời gian 23/11/2020 16:30
(Haiphong.gov.vn) - Sở Du lịch Hải Phòng vừa có văn bản báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và UBND thành phố về việc cập nhật danh sách, công khai giá khách sạn tổ chức cách ly y tế tập trung.

85 mẫu xét nghiệm sàng lọc chờ kết quả

Thời gian 22/11/2020 18:16
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 22/11, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp cách ly y tế tập trung, kết quả 103 mẫu âm tính với vi rút SARS -CoV-2, 85 mẫu tiếp tục chờ kết quả.

42 mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi rút SARS -CoV-2

Thời gian 21/11/2020 17:51
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 21/11, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp cách ly y tế tập trung, kết quả 42 mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi rút SARS -CoV-2.

58 chuyên gia bắt đầu thực hiện cách ly tại cách khách sạn

Thời gian 20/11/2020 18:04
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 20/11, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp cách ly y tế tập trung, kết quả 79 mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi rút SARS -CoV-2.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn