Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/12/2018 09:44

98% lượng chất thải rắn công nghiệp và nguy hại được thu gom, xử lý

98% lượng chất thải rắn công nghiệp và nguy hại được thu gom, xử lý

Ngày 11/12, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu làm trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành và lãnh đạo các sở, ngành liên quan thông tin tình hình quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, hoạt động trong lĩnh vực này và những chương trình, định hướng phát triển của thành phố thời gian qua đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2018, khoảng 98% lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại đều được các cơ sở phân loại, lưu giữ và ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển xử lý. Chương trình giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam là dịp để thành phố nhìn nhận, đánh giá khách quan công tác quản lý bảo vệ môi trường; qua đó hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý.

Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng đoàn giám sát Ngọ Duy Hiểu đánh giá: Công tác quản lý và  việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt kết quả khá tốt. Thành phố đưa ra được những chủ trương, chính sách về quản lý, bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt. Trong thời gian tới, thành phố cần dự báo được nguy cơ ô nhiễm môi trường và đưa ra những giải pháp phòng ngừa hiệu quả cao; rà soát hệ thống cơ chế, chính sách, loại bỏ những quy định không phù hợp, bổ sung quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, làm tốt quy hoạch bảo vệ môi trường, lựa  chọn công nghệ tái chế, xử lý chất thải phù hợp; đa dạng nguồn lực đầu tư xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; quan tâm đào tạo cán bộ quản lý môi trường….

* Cùng ngày, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ làm việc với Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Kinh tế, trên địa bàn thành phố hiện có 1 Khu Kinh tế và 10 khu công nghiệp (KCN) hoạt động. Công tác quản lý môi trường đối với các KCN đi vào nền nếp, 10 KCN xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, trong đó có 8 KCN vận hành nhà máy xử lý nước thải; 9 KCN xây dựng và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát theo quy định. Các doanh nghiệp đầu tư và phát triển hạ tầng KCN đều có bộ phận chuyên trách quản lý môi trường. Tình hình kiểm soát khí thải, kết quả quan trắc môi trường không khí chung quanh các KCN đều đạt quy chuẩn cho phép.

Đoàn kiểm tra khu xử lý nước thải thuộc KCN

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại KCN Nam Cầu Kiền và  cơ sở xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại của Công ty TNHH Phát triển thương mại và sản xuất Đại Thắng (tại KCN Nam Cầu Kiền).

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn