Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/06/2020 15:23

Bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực xâm hại

(Haiphong.gov.vn) - Để đảm bảo cho mọi trẻ em trên địa bàn thành phố được bảo vệ trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; từng bước hạn chế, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện; UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch tập trung triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, ngành, tổ chức xã hội, trẻ em và cha mẹ trẻ em; phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội; phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và qua đường du lịch; rà soát, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành Y tế với trẻ em bị bạo lực, xâm hại; tăng cường hệ thống điều tra thân thiện với trẻ; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

Để thực hiện được các nội dung trên, một trong các giải pháp được đưa ra là phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp, chú trọng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại gia đình, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế, cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em; đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), đường dây tư vấn 10886605, duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế thông tin, báo cáo ở các cấp về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS