Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em

Thời gian 07/05/2020 07:34
(Haiphong.gov.vn) - Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2015 đến nay, mỗi năm trung bình trên địa bàn thành phố xảy ra khoảng 17 vụ bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em với số nạn nhân tương ứng được phát hiện và giải quyết.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Thời gian 25/04/2020 07:00
(Haiphong.gov.vn) - Vừa qua, Ban chủ nhiệm dự án 4 thuộc Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình; mua bán người” năm 2020.

Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Thời gian 20/04/2020 15:37
(Haiphong.gov.vn) - Theo thông lệ hàng năm, tháng 6 được chọn là tháng hành động vì trẻ em. Trong tháng này nhiều hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng chống xâm hại trẻ em

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020

Thời gian 13/03/2020 11:16
 Ngày 12/03, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn