Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/11/2018 15:48

Hải Phòng tiến hành 183 cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 10/2018

Hải Phòng tiến hành 183 cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 10/2018

Tháng 10 và 10 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát kết quả triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; hoàn thành điều tra thống kê tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội; rà soát văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành liên quan đén điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng và cấp phép xây dựng.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 10/2018


Trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018. Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của một số công dân thôn 5 xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo. Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn thành phố. Trong tháng đã triển khai 183 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 77,8 triệu đồng; ban hành 174 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 732,5 triệu đồng. Đã tiếp 486 lượt với 758 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Nhận và xử lý 742 đơn thư các loại; số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 281 đơn, đã giải quyết được 131 đơn.

2 tháng cuối năm, thành phố giao Thanh tra thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018; phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Ban tiếp công dân thành phố rà soát đơn thư, kiến nghị của người dân; kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị việc giải quyết đơn thư khiếu kiện của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Văn phòng UBND thành phố tiếp tục triển khai tốt các kênh đối thoại, tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân, doanh nghiệp; kịp thời báo cáo lãnh đạo thành phố những vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. UBND các quận, huyện tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phương thức vận hành công việc; cởi mở, thân thiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tập trung giải quyết các vụ việc bức xúc của nhân dân do chậm giải quyết từ các cơ quan chính quyền địa phương.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn