Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn thành phố

Thời gian 24/06/2020 04:57
(Haiphong.gov.vn) - Vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Điều trị dự phòng hướng tới mục tiêu không còn người nhiễm HIV

Thời gian 17/05/2019 12:28
(Haiphong.gov.vn) - Hướng đến mục tiêu không còn người nhiễm HIV năm 2030, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo bên cạnh các biện pháp can thiệp giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV, thì điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc ARV - hay gọi là PrEP là một trong những can thiệp có hiệu quả nhất 

Đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Thời gian 16/07/2018 17:36
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 664/TTg-KGVX ngày 23/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2018, UBND thành phố Hải Phòng đã nghiêm túc triển khai thực hiện, ban hành Kế hoạch chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, cơ quan, doanh nghiệp,

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn