Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/03/2019 11:46

Tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị

Tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị

Thành đoàn Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên do Ban Thường vụ Thành đoàn quản lý.

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng quán triệt Nghị quyết số 45 tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn đã được nghe đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố tuyên truyền, quán triệt một số nội dung trọng tâm về Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với thành phố, mở ra cơ hội mới, là nền tảng, là động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Trên cơ sở này, ngày 31/1/2019 Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 20-CT/TU, trong đó xác định rõ Nghị quyết số 45-NQ/TW mở ra cơ hội mới, là nền tảng, là động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hải Phòng đã tuyên truyền, quán triệt để các cán bộ đoàn thấy rõ được tầm quan trọng của Nghị quyết số 45. Đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ Đoàn cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ đoàn viên, nhất là cán bộ đoàn chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn