Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/07/2019 12:23

Huy động mọi nguồn lực phát triển quận Lê Chân trở thành trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại cao cấp của Hải Phòng

Huy động mọi nguồn lực phát triển quận Lê Chân trở thành trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại cao cấp của Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Quận ủy Lê Chân vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Chương trình hành động số 52-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Quận ủy Lê Trung Kiên quán triệt các nội dung của Nghị quyết 45-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường Quận ủy thực hiện Nghị quyết. Đồng thời được nghe đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về nội dung đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện đại hội và thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy; nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội…

Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân đã ban hành Chương trình hành động số 52-CTr/QU thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, gồm 11 chỉ tiêu và nhiệm vụ: Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động mọi nguồn lực, tăng cường thu ngân sách và phát triển quận Lê Chân là trung tâm dịch vụ, tài chính - thương mại cao cấp của thành phố. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, thông minh; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường. Phát triển các thành phần kinh tế, trong đó chú trọng phát triển kinh tế tư nhân để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của quận. Phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát triển y tế, trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của vùng duyên hải Bắc Bô. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đề xuất thành phố ban hành các cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho quận Lê Chân.

Hội nghị cũng được nghe Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy phổ biến Chỉ thị số 20-CT/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

LHT

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn