Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/04/2019 20:59

Hải Phòng phải đi đầu trong sáng tạo, đổi mới toàn diện cách nghĩ, cách làm

Hải Phòng phải đi đầu trong sáng tạo, đổi mới toàn diện cách nghĩ, cách làm

Ngày 8/4, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh Hội nghị


Trong phiên làm việc buổi sáng, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban văn kiện Đại hội VIII của Đảng. Dự thảo gồm 3 nội dụng chính: tình hình, kết quả qua gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo và các ý kiến, các đồng chí trong Ban Thường vụ đánh giá cao công tác chuẩn bị và xây dựng dự thảo, khẳng định kết cấu báo cáo khoa học, chi tiết, làm nổi bật những kết quả thực hiện của Đảng bộ thành phố. Theo đó thời gian qua, Hải Phòng đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo những định hướng của Cương lĩnh 2011, đưa Nghị quyết các Đại hội XI, XII của Đảng và Đại hội XIV, XV Đảng bộ thành phố, các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố vào cuộc sống. Dự thảo báo cáo cũng phân tích làm rõ những bài học kinh nghiệm, gồm cả thành công và chưa thành công, đề xuất, kiến nghị những vấn đề mới, nhằm phục vụ hiệu quả hơn quá trình phát triển trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị


Buổi chiều, Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trên cơ sở các nội dung dự thảo và ý kiến thảo luận của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, Nghị quyết 45-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của Hải Phòng trong giai đoạn mới, thể hiện sự quan tâm, định hướng và đánh giá của Trung ương đối với vai trò, tiềm năng, vị thế của Hải Phòng, vì vậy việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45 là một nội dung rất lớn, có ý nghĩa tầm nhìn chiến lược, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, cần nhìn rõ vị thế của Hải Phòng đã được Bộ Chính trị xác định, đó là phải trở thành động lực phát triển của của khu vực Bắc Bộ, một số lĩnh vực phải đi đầu cả nước. Từ đó, việc xây dựng Chương trình hành động cũng phải rõ nét, bám sát quan điểm, mục tiêu của Trung ương và thực tiễn thành phố. Đối với những vấn đề cụ thể như hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị…, cần loại bỏ cách nhìn thiển cận, có tư duy mới, theo hướng văn minh, hiện đại, lấy yếu tố con người làm nền tảng. Đối với phát triển công nghiệp, xác định mục tiêu Hải Phòng phải trở thành trung tâm công nghiệp chế tạo, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phù hợp, hiện thực hóa chủ trương xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, quá trình xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 phải lấy ý chí tập thể làm cốt lõi, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao, đề cao tính chủ động nhằm khắc phục những hạn chế nội tại, loại bỏ tính hình thức sáo rỗng mà đi thẳng vào những mục tiêu, hành động thiết thực, hiệu quả, có lộ trình phù hợp với từng thời điểm. Có như vậy, việc tiếp nhận những cơ chế đặc thù từ Trung ương mới phát huy hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh: Hải Phòng không chỉ đi đầu trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 45 đề ra, mà phải đi đầu trong sáng tạo, đổi mới một cách toàn diện trong cách nghĩ, cách làm.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo các bộ phận tham mưu, biên tập, nghiêm túc tiếp thu ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn thiện dự thảo; giao UBND thành phố phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo quá trình xây dựng theo từng lĩnh vực cụ thể.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn