Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/06/2019 17:14

36 thí sinh tham gia vòng Sơ khảo “Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019”

36 thí sinh tham gia vòng Sơ khảo “Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019”

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 6/6, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Vòng Sơ khảo “Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019”. Tham gia vòng Sơ khảo có 36 thí sinh là báo cáo viên các cấp của Đoàn.

Thí sinh thi phần thi Trắc nghiệm kiến thức


Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn, phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng nhằm phát huy vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn, lựa chọn đại biểu tham gia Liên hoan Báo cáo viên giỏi toàn Đoàn năm 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức. Bên cạnh đó, gắn việc tổ chức Hội thi với công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đoàn thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền về chủ đề năm “Thanh niên tình nguyện 2019” với những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hướng tới cộng đồng.

Tại vòng Sơ khảo, các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi là: Trắc nghiệm kiến thức và Kỹ năng Báo cáo viên. Tại phần thi Trắc nghiệm kiến thức, các thí sinh làm bài trắc nghiệm bao gồm 50 câu hỏi trên giấy trong thời gian 30 phút. Phần thi Kỹ năng Báo cáo viên, thí sinh xây dựng bài giảng và đóng vai trò là báo cáo viên với giả định đối tượng nghe là đoàn viên, thanh niên ở cơ sở (đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên; thanh niên công nhân; thanh niên công chức, viên chức, đô thị, nông thôn; thanh niên lực lượng vũ trang); sử dụng máy chiếu, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh, các công cụ hỗ trợ khác để minh họa phần thi kỹ năng báo cáo viên trong thời gian trình bày từ 5 - 10 phút.

Thí sinh thi Kỹ năng Báo cáo viên


Tại phần thi Kỹ năng Báo cáo viên, các thí sinh đã trình bày những vấn đề liên quan đến: Giáo dục đạo đức, lối sống; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Tuyên truyền về kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuyên truyền về nhiệm vụ, vai trò của thanh niên trong thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thông qua việc triển khai những công trình, phần việc thanh niên, ý tưởng sáng tạo cụ thể, những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; những vấn đề khác trong thực tiễn của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; sự chuẩn bị của các cấp bộ Đoàn trong tuyên truyền, tham gia tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ sắp tới...

Kết thúc vòng Sơ khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 6 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung khảo với các phần thi: “Kĩ năng Báo cáo viên”, “Xử lý tình huống” và “Đối thoại trẻ” dự kiến tổ chức vào tuần 4 tháng 6/2019.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn