Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lực lượng thanh niên tham gia vào thị trường lao động đã giảm

Thời gian 19/12/2019 07:36
“Lực lượng thanh niên tham gia vào thị trường lao động đã giảm từ 1,2 triệu xuống còn 400.000 người/năm, hơn 23 % lực lượng lao động có bằng cấp hoặc chứng chỉ, số lượng thanh thiếu niên nghiện ma tuý lên tới hàng trăm ngàn người, thiếu cả thầy lẫn thợ trong đào tạo nhân lực…”.


Danh mục văn bản tham mưu ban hành về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thời gian 17/12/2019 11:13
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Thời gian 17/12/2019 10:41
Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Mạng lưới cơ sở dạy nghề có bước phát triển, đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình đào tạo. 

Chương trình hành động thực hiện Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Thời gian 17/12/2019 10:39
Căn cứ Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Chương trình hành động thực hiện Thông tri với các nội dung cụ thể 

Giáo dục nghề nghiệp - phần 2: Một số giải pháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng

Thời gian 17/12/2019 10:34
Để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các doanh nghiệp phục vụ việc phát triển kinh tế thành phố mạnh mẽ và bền vững, năm 2019 và các năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo quan điểm, định hướng và thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Giáo dục nghề nghiệp - phần 1: Thực trạng và kết quả hoạt động tại Hải Phòng

Thời gian 17/12/2019 10:29
Với mục tiêu xây dựng “thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, thông minh với tốc độ tăng trường kinh tế đột phá; là trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có năng lực cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; là trung tâm giáo dục và đào tạo…

Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thời gian 17/12/2019 10:21
Quy chế này quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nôn thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

Thúc đẩy sự tham gia của Doanh nghiệp trong Giáo dục nghề nghiệp ngành Logistics

Thời gian 17/12/2019 10:09
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4skills) trong lĩnh vực “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020”

Trường Cao đẳng Hàng hải I đón tiếp Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thời gian 17/12/2019 10:07
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND của UBND thành phố Hải Phòng về việc đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn