Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Kết quả triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020” góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian 04/01/2021 13:00
(Haiphong.gov.vn) - Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng, việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020” góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chuyển dịch cơ cấu lao động của thành phố.

27.817 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo từ ngân sách thành phố

Thời gian 01/01/2021 13:00
(Haiphong.gov.vn) - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng là một trong những giải pháp tăng cường chất lượng lao động kỹ thuật của thành phố nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tại Kết luận số 72-KL/W ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị khoá IX "Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước";

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thành phố tăng cường công tác dạy nghề ngắn hạn cho nông dân

Thời gian 01/12/2020 16:41
Trong năm 2020, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thành phố triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 9 lớp đào tạo nghề sơ cấp 3 tháng và đào tạo thường xuyên thời gian 2 tháng. Trong đó, Trung tâm đào tạo 3 nghề gồm trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn và chăn nuôi gà lợn hữu cơ tại huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và quận Dương Kinh.

Lực lượng thanh niên tham gia vào thị trường lao động đã giảm

Thời gian 19/12/2019 07:36
“Lực lượng thanh niên tham gia vào thị trường lao động đã giảm từ 1,2 triệu xuống còn 400.000 người/năm, hơn 23 % lực lượng lao động có bằng cấp hoặc chứng chỉ, số lượng thanh thiếu niên nghiện ma tuý lên tới hàng trăm ngàn người, thiếu cả thầy lẫn thợ trong đào tạo nhân lực…”.


Danh mục văn bản tham mưu ban hành về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thời gian 17/12/2019 11:13
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Thời gian 17/12/2019 10:41
Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Mạng lưới cơ sở dạy nghề có bước phát triển, đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình đào tạo. 

Chương trình hành động thực hiện Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Thời gian 17/12/2019 10:39
Căn cứ Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Chương trình hành động thực hiện Thông tri với các nội dung cụ thể 

Giáo dục nghề nghiệp - phần 2: Một số giải pháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng

Thời gian 17/12/2019 10:34
Để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các doanh nghiệp phục vụ việc phát triển kinh tế thành phố mạnh mẽ và bền vững, năm 2019 và các năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo quan điểm, định hướng và thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Giáo dục nghề nghiệp - phần 1: Thực trạng và kết quả hoạt động tại Hải Phòng

Thời gian 17/12/2019 10:29
Với mục tiêu xây dựng “thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, thông minh với tốc độ tăng trường kinh tế đột phá; là trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có năng lực cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; là trung tâm giáo dục và đào tạo…

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn