Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/11/2021 14:32

Nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND thành phố việc đăng cai tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc – 2021”

(Haiphong.gov.vn) – Trong nhiều năm qua, thành phố Hải Phòng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc gia và quốc tế, gần đây nhất là “Liên hoan Kịch nói toàn quốc – 2021” diễn ra từ ngày 5 đến ngày 16/11/2021.

Tiếp nối các hoạt động trong năm 2021, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Hải Phòng đăng cai tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc – 2021” (đợt I).

Theo đó, ngày 4/11, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an thành phố và các cơ quan liên quan làm việc cụ thể, thống nhất với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về các nội dung chương trình, kinh phí, nhiệm vụ, trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện và các công việc liên quan đến công tác tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021” tại Hải Phòng theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Hồng Nhung

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn