Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/12/2020 10:40

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV

(Haiphong.gov.vn) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố vừa tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về "Nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MMTQ Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng".


Quang cảnh cuộc họp


Theo Tờ trình của UBND thành phố, nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn thành phố do ngân sách địa phương bảo đảm, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, khả năng cân đối ngân sách và đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó mức chi ứng với từng nội dung chi được quy định tại Điều 5 của Thông tư số 35/2018/TT-BTC là mức chi tối đa, trong đó mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản là 500.000 đồng áp dụng thống nhất đối với cả cấp thành phố và cấp huyện. Như vậy mỗi năm dự kiến ngân sách chi số tiền 319 triệu đồng để đảm bảo thực hiện nghị quyết, trong đó ngân sách thành phố là 100 triệu đồng và ngân sách quận, huyện là 219 triệu đồng...

Ban Văn hóa - Xã hội cho rằng việc thông qua nghị quyết này là hết sức cần thiết. Hồ sơ dự thảo nghị quyết đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với quy định của pháp luật. Ban nhất trí với đề xuất của UBND thành phố về áp dụng mức chi tối đa tại Thông tư số 35/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, áp dụng mức chung cho cấp thành phố và cấp huyện. Đề nghị Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết, tham mưu cho UBND thành phố trình kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV xem xét, quyết định.


Lê Phương

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn