Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/12/2019 21:26

Thông cáo báo chí về phiên họp chiều 4/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV

Thông cáo báo chí về phiên họp chiều 4/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV

Tại phiên họp buổi chiều ngày 04/12/2019:

I. Thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố:

- HĐND thành phố tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu của kỳ họp gồm 05 thành viên do đồng chí Đinh Duy Sinh, đại biểu HĐND thành phố tại Tổ Đồ Sơn làm Trưởng Ban.

- Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình kỳ họp Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc miễn nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XV.

- Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình kỳ họp Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa XV đối với các đồng chí: Phạm Văn Lập, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hải Bình.

Sau khi nghe toàn văn các dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND thành phố khóa XV đối với đại biểu Nông Quốc Tuấn; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV đối với đại biểu Hà Thế Vinh, đại biểu Bùi Ngọc Hải; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa XV đối với đại biểu Nguyễn Hoàng Minh; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa XV đối với các đồng chí: Phạm Văn Lập, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hải Bình; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với đồng chí Nguyễn Hải Bình, 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết này.

- Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình kỳ họp  Tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố về việc bầu các chức danh: Chánh Văn phòng HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

- Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình kỳ họp các Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Kỳ họp HĐND thành phố đã tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

- Đồng chí Hà Thế Vinh, đại biểu HĐND thành phố trúng cử chức danh Chánh Văn phòng HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 63/63 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,45% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, đại biểu HĐND thành phố trúng cử chức danh Phó Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 62/63 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 93,93% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

- Đồng chí Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố trúng cử chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 63/63 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,45% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

ồng chí Phạm Thành Văn, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố trúng cử chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 63/63 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,45% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

- Đồng chí Nguyễn Văn Cao, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ trúng cử chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 63/63 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,45% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

- Đồng chí Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trúng cử chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 63/63 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,45% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

- Đồng chí Phạm Văn Thép, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trúng cử chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 63/63 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,45% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Sau khi nghe toàn văn các dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh: Chánh Văn phòng HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết này.

II. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố thông báo chia Tổ thảo luận và hướng dẫn thảo luận Tổ.

Các vị đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời dự kỳ họp tham gia thảo luận tại 05 Tổ về nội dung kinh tế - xã hội và các đề án trình kỳ họp:

Các nội dung được thảo luận gồm:

1. Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 trên địa bàn thành phố.

2. Quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020.

4. Cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Hải Phòng 5 năm 2021 - 2025.

5. Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2018.

6. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

7. Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020 - 2024).

8. Quyết định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

9. Quyết định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

10. Quyết định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025.

11. Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Hải Phòng;

12. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

Đã có 45 lượt đại biểu HĐND thành phố và khách mời phát biểu ý kiến tại 05 tổ với 54 lượt ý kiến.

Phiên họp chiều ngày 04/12/2019 đã diễn ra theo đúng chương trình kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn