Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/9/2021

Thời gian 26/09/2021 12:12
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 26/9/2021):

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/9/2021

Thời gian 25/09/2021 12:06
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 25/9/2021):

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/9/2021

Thời gian 24/09/2021 12:10
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 24/9/2021):

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/9/2021

Thời gian 23/09/2021 11:50
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 23/9/2021):

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/9/2021

Thời gian 22/09/2021 12:03
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 22/9/2021):

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/9/2021

Thời gian 21/09/2021 12:12
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 21/9/2021):

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/9/2021

Thời gian 20/09/2021 12:00
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 20/9/2021):

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/9/2021

Thời gian 19/09/2021 12:01
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 19/9/2021):

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/9/2021

Thời gian 18/09/2021 12:15
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 18/9/2021):

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/9/2021

Thời gian 17/09/2021 12:16
(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 17/9/2021):

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS