Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/11/2020 16:40

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức phù hợp với địa phương

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 30/11, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn số 1 của Thành ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Huyện ủy Cát Hải.

Trong 4 năm qua, Huyện ủy Cát Hải đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó đề cao trách nhiệm tập thể Ban Thường vụ cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy. Công tác kiểm tra, đôn đốc đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chỉ thị, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tạo động lực và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, là tiền đề quan trọng nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch tổ chức học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2020 đã được Huyện ủy triển khai nghiêm túc, có nhiều sáng tạo, đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là trong những tháng đầu năm 2020 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện đang dần đi vào nền nếp, thiết thực, cơ bản tránh được bệnh hình thức; đã dần hình thành phong cách làm việc sáng tạo, khoa học, dám nghĩ, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã có nhiều tấm gương ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó đã có cá nhân điển hình tiên tiến của huyện được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà phát biểu tại cuộc làm việc


Qua nghe báo cáo và ý kiến các đại biểu, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận 4 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Cát Hải đạt nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả, cơ bản tránh được bệnh hình thức; bước đầu xây dựng được phong cách và tinh thần làm việc dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu: Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Hải tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo triển khai học tập chuyên đề toàn khoá "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, tiếp tục lựa chọn việc trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả thực tế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký học và làm theo Bác. Cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet và mạng xã hội...


Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn