Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tuổi trẻ quận Hồng Bàng: Đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, phát triển, xây dựng quận trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại

Thời gian 16/06/2022 20:55
(Haiphong.gov.vn) - Ngày 16/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hồng Bàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn quận lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022; nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Vương Toàn Thu Thuỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố và 135 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên thanh niên toàn quận.

Tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố: Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo góp phần xây dựng thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững

Thời gian 14/06/2022 15:33
(Haiphong.gov.vn) - Trong 2 ngày (13 - 14/6), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố và 140 đại biểu chính thức đại diện cho 2.632 đoàn viên Khối các cơ quan thành phố.

Đoàn Thanh niên quận Kiến An: Xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặc biệt trong hội nhập quốc tế và chuyển đổi số

Thời gian 13/06/2022 15:27
(Haiphong.gov.vn) - Trong 2 ngày (12 - 13/6), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Kiến An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022; nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy; Vương Toàn Thu Thuỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố.

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Thời gian 10/06/2022 11:22
(Haiphong.gov.vn) - Trong 2 ngày (9 - 10/6), tại Hội trường Nhà hát thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ùy Khối Doanh nghiệp thành phố; Lê Khắc Nguyên Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3.000 đoàn viên Khối Doanh nghiệp thành phố.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu

Thời gian 09/06/2022 17:26
(Haiphong.gov.vn) - Trong 2 ngày (8 - 9/6), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Công ty lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Toan, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; Vương Toàn Thu Thuỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố.

Quận Hải An: Phát huy thanh niên thi đua trong học tập, lao động, khởi nghiệp, trong hội nhập quốc tế và công cuộc chuyển đổi số

Thời gian 09/06/2022 13:10
(Haiphong.gov.vn) - Sáng 9/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hải An tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hải An lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy; Lê Khắc Nguyên Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng và 136 đại biểu chính thức đại diện cho 7.861 đoàn viên thuộc 23 cơ sở Đoàn trong toàn quận.

Huyện Thủy Nguyên: xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, giàu lòng yêu nước, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo

Thời gian 06/06/2022 20:30
(Haiphong.gov.vn) - Sau 2 ngày (4/6 - 5/6), Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thủy Nguyên lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, thảo luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy; Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.

Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp thành phố: Gương mẫu thực hiện tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp

Thời gian 01/06/2022 13:24
(Haiphong.gov.vn) - Ngày 31/5, Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố; Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

Xung kích sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, xây dựng TC- HICT là doanh nghiệp Cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc

Thời gian 29/05/2022 21:48
(Haiphong.gov.vn) - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC- HICT) vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ và công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng: công bố các quyết định thành lập, nâng cấp các Đảng bộ trực thuộc và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thời gian 22/05/2022 13:12
(Haiphong.gov.vn) - Sáng 22/5, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập, nâng cấp các Đảng bộ trực thuộc và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”. Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS