Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/11/2020 15:36

Kiểm định đánh giá để nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Hàng Hải I

Trường Cao đẳng hàng Hải I trực thuộc Cục hàng Hải Việt Nam, đóng trên địa bàn Đông Hải, Hải An, thành phố Hải Phòng. Nhà trường có sứ mạng: đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực đa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải Việt Nam, khu vực, quốc tế. Mục tiêu mà Nhà trường phấn đấu đạt trường chất lượng cao vào năm 2025 và đạt chuẩn đào tạo quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, dịch vụ cảng biển và logistics.

PGS. TS Cao Văn Sâm phát biểu tại lễ công bố đánh giá ngoài

Hiện trường đào tạo 21 ngành nghề trong đó có 3 nghề trọng điểm quốc tế là: Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Điện tàu thủy; 3 nghề trọng điểm ASEAN là: Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Logistic, Nhà trường tham gia hoạt động theo Công ước của Tổ chức hàng Hải QT để khẳng định vị thế, thương hiệu trong đào tạo nhân lực hàng Hải trường đã tham gia kiểm định chất lượng. 

Nhằm nâng cao chất lượng đào nghề nhà trong năm 2020 nhà trường đã tiến hành kiểm định chất lượng đào tạo. Đoàn kiểm định chất lượng Của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực gồm các kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm kiểm định, đã tham gia nhiều đoàn đánh giá ngoài, có cơ cấu chuyên môn phù hợp với cơ cấu ngành nghề đào tạo của trường do ThS Nguyễn Hoàng Giang làm trường đoàn. Đoàn sẽ đánh giá cơ sở từ ngày 13-19/11/2020; đánh giá chương trình nghề Điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng từ ngày 28/11- 2/12/220.