Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/11/2020 16:42

Hội Nông dân huyện Kiến Thụy tuyên truyền, hướng dẫn nông dân khẩn trương làm đất, xuống giống trồng khoai tây

(Haiphong.gov.vn) - Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Hội Nông dân huyện Kiến Thụy đã tuyên truyền, hướng dẫn nông dân khẩn trương làm đất, xuống giống trồng khoai tây. 100% diện tích sử dụng cơ giới hóa từ khâu cày lật đất, lên luống và vun củ.

Vụ đông năm 2020-2021, toàn huyện Kiến Thụy phấn đấu gieo trồng 800 ha cây trồng các loại, với tổng giá trị sản xuất đạt 160 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu cả về diện tích và giá trị trong sản xuất vụ đông, UBND huyện Kiến Thụy đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các địa phương hướng dẫn, đôn đốc nông dân đẩy mạnh sản xuất, mở rộng diện tích. Giảm dần các cây trồng truyền thống để trồng các loại cây rau màu đạt giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường, như: khoai tây chế biến, súp lơ xanh, khoai lang… Bên cạnh đó, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm các cây rau, màu vụ đông.

Nông dân xã Ngũ Phúc tiếp nhận khoai giống Bliss

Thực hiện định hướng trong sản xuất vụ đông năm 2020, các cấp Hội Nông dân huyện đã phối hợp triển khai xây dựng mô hình ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học (phân bón, chế phẩm sinh học) sản xuất khoai tây an toàn theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Ngũ Phúc với diện tích 11 ha, hỗ trợ 50% giống và 50% phân bón. Trồng giống khoai tây Bliss có nguồn gốc từ Úc, là giống thích hợp cho chế biến, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Viện sinh học nông nghiệp Việt Nam.

Với mục tiêu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về phân bón, chế phẩm sinh học, kỹ thuật sản xuất khoai tây an toàn theo hướng hữu cơ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thu nhập cho nông dân. Mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm phù hợp với hướng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, nâng cao năng suất, chất lượng khoai tây. Năng suất khoai tây được ổn định, đồng thời mở rộng liên kết thị trường tiêu thụ, giá sản phẩm cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nông dân sản xuất khoai tây.

Vụ đông năm 2020, ngoài việc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trồng khoai tây có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, các cấp Hội Nông dân huyện còn phối hợp xây dựng các mô hình trồng súp lơ xanh, khoai tây có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS