Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/12/2020 01:37

Công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với hai nghề Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt và Tiện vạn năng

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 30/7/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 895/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Quyết định công bố tiêu chuẩn 02 nghề xây dựng mới gồm Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt và Tiện vạn năng; cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung 06 nghề gồm: Quản trị khách sạn, Chế biến và bảo quản thủy sản, Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Mộc dân dụng, Mộc nội thất, Công nghệ sửa chữa ô tô.

Trong đó, Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt được xây dựng với nội dung phù hợp với quy định hiện hành về xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và yêu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành vận tải đường sắt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và liên kết đa lĩnh vực trong chuỗi logistics toàn cầu. Nội dung cơ bản của Tiêu chuẩn nghề được xây dựng trên cơ sở phân tích thông tin khảo sát quy trình sản xuất, tình hình sử dụng lao động, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần có và điều kiện thực hiện công việc đối với các vị trí việc làm phổ biến của nghề.

Các hoạt động chủ yếu được nghiên cứu xây dựng khung năng lực nghề Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt gồm: Tác nghiệp hàng hóa và tổ chức thực hiện giao dịch khách hàng tại nơi xếp, nơi dỡ; giám sát an toàn hàng hóa trên đường vận chuyển, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch vận tải. Đối tượng lao động là hàng hóa và phương tiện vận tải đường sắt, các hoạt động nghề nghiệp được nghiên cứu để xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận tải hàng hóa không xác định yêu cầu tiêu chuẩn về sức khỏe của người lao động hoặc xem xét các khía cạnh liên quan trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cộng đồng.

Đối với Nghề Tiện vạn năng là nghề sử dụng máy tiện vạn năng và các công cụ quản lý sản xuất cùng các trang bị công nghệ để tổ chức, quản lý, gia công các sản phẩm chủ yếu có dạng tròn xoay đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, định mức thời gian, an toàn cho người, hệ thống công nghệ và môi trường. Các vị trí công việc của nghề tiện vạn năng bao gồm: Thợ phụ tiện vạn năng; Thợ tiện vạn năng; Kỹ thuật viên tiện vạn năng; Quản lý sản xuất tiện vạn năng.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS