Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/10/2020 17:19

Thông cáo báo chí Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI phiên chiều ngày 14/10/2020

Thực hiện Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội), phiên làm việc buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, thành phố Hải Phòng (Số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trình bày Báo cáo Đề án nhân sự bầu cử và danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI do Ban Chấp hành khóa XV đề cử.

Đại hội tiến hành thảo luận tại các Tổ Đại biểu về Đề án nhân sự và thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI tại Tổ.

Sau thảo luận tại các Tổ Đại biểu, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ đại biểu về Đề án nhân sự và thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI tại tổ; tiếp tục thực hiện quy trình ứng cử, đề cử tại hội trường. Đại hội đã biểu quyết, chốt danh sách bầu cử gồm 61 đồng chí; bầu Ban kiểm phiếu gồm 18 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Cao, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.

Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Có 05 tham luận trình bày tại Hội trường.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trình bày tham luận: “Những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình bày tham luận: “Xây dựng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, gắn với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện”.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy  ban nhân dân quận Ngô Quyền trình bày tham luận: “Một số kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm và cải tạo chung cư cũ, xuống cấp góp phần chỉnh trang đô thị, huy động các nguồn lực xây dựng quận Ngô Quyền trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố”.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trình bày tham luận: “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình  mới từ thực tiễn Hải Phòng”

Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiến Thụy trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cơ sở, hợp lòng dân, tất cả vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố”.

Đại hội thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVI; Biểu quyết lưu nhiệm Ban Kiểm phiếu; tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy khóa XVI.

Phiên làm việc chính thức buổi chiều ngày 14 tháng 10 năm 2020 kết thúc vào hồi 17 giờ 30.

Theo Chương trình Đại hội đã được thông qua, phiên làm việc buổi sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020 sẽ bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.

Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng thông báo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí./.

                                                                                                           ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn