Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/10/2020 08:39

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

Báo cáo số 459-BC/TU ngày 1/10/2020 của Thành ủy Hải Phòng: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước (Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS