Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/05/2020 08:57

QUY MÔ CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN TIÊN LÃNG

QUY MÔ CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN TIÊN LÃNG

1. Bản đồ quy hoạch chi tiết:

  • Tổng diện tích: 50 ha

Trong đó:

  • Đất công nghiệp: 38,5 ha.
  • Đất cây xanh, mặt nước: 5,07 ha.
  • Đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông: 5,33 ha.
  • Đất công trình hành chính, dịch vụ: 0,6 ha.
  • Có hệ thống giao thông nội bộ, thoát nước mặt, thoát nước thải, điện chiếu sáng, cây xanh.
  • Có trạm xử lý nước thải công suất 1.400 m3/ ngày đêm.

 

2. Cơ sở hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Thông tin

Diện tích

50 ha

Hệ thống đường nội bộ (quy mô mặt cắt ngang)

- Tuyến 1: B nền: 25 m; B mặt: 15 m

- Tuyến 2: B nền: 21,25 m; B mặt: 15,25 m

Hệ thống cung cấp điện

Từ trạm biến áp 110/22kV Tiên Lãng (2x40MVA)

 

Hệ thống điện chiếu sáng

Bố trí hệ thống cột đèn đơn cao 11 m, cầm vươn 1,5 m chiếu sáng hai bên đường trục nội bộ

 

Hệ thống cung cấp nước

- Nguồn cấp nước từ đường ống cấp nước trên đường Tỉnh lộ 354.

- Hệ thống các tuyến ống cấp nước HDPE DN180-DN110 dọc theo các tuyến đường trục nội bộ

 

Hệ thống thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng các tuyến cống đi dưới vỉa hè đường trục nội bộ, thoát ra mương xây đá hộc sau đó thoát vào kênh Trung Thủy Nông

 

Hệ thống thoát nước thải

- Hệ thống thoát nước thải độc lập với hệ thống thoát nước mưa.

- Toàn bộ nước thải trong khu vực được thu gom về Trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp

 

Trạm xử lý nước thải

1400 m3/ngày đêm

 

Đất xây dựng nhà máy

Ký hiệu lô đất

Diện tích (ha)

Tầng cao

(Tầng)

Mật độ xây dựng (%)

 

CN1

5,42

2

55

 

CN2

10,65

2

55

 

CN3

2,57

2

55

 

CN4

15,46

2

55

 

CN5

3,3

2

55

 

Giá thuê đất (đồng/m2/giai đoạn)

Theo quyết định của UBND thành phố

 

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn