Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/05/2022 15:28

Ngành Văn hóa và Thể thao quyết tâm triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển văn hóa và số hóa di sản

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 16/5, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển văn hóa, số hóa di sản văn hóa. Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội nghị. Cùng dự đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết chủ đề năm 2022 của thành phố có nhiều nội dung cần tập trung đẩy mạnh, trong đó có nội dung về chuyển đổi số. Giám đốc Sở xác định đã đến lúc ngành Văn hóa và Thể thao phải từng bước triển khai, trước mắt là tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị và người lao động đối với định hướng chuyển đổi số; từ đó ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực văn hóa một cách thiết thực, phù hợp và hấp dẫn; để văn hóa không chỉ là sức mạnh nội sinh, mà còn là những sản phẩm văn hóa, đóng góp nguồn lực cho xã hội theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được cung cấp thông tin về chuyển đổi số như: khái niệm về số hóa, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý di sản văn hóa; giới thiệu về công nghiệp số hóa di sản, phần mềm ứng dụng và thiết bị công nghệ 3D tiên tiến trên thế giới để áp dụng vào lĩnh vực số hóa các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn