Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/12/2022 21:22

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 19/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2022; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị


Năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6/7 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Nổi bật là chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, kết nạp được 205 đồng chí, vượt 2,5% chỉ tiêu Thành ủy giao, trong đó 85/75 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (vượt 20% chỉ  tiêu); thành lập mới 3 tổ chức cơ sở Đảng (vượt 2 đơn vị so với chỉ tiêu); thành lập 2 tổ chức Đoàn Thanh niên (vượt 2 đơn vị so với chỉ tiêu). Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ đạt kết quả khá tích cực; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Khối khá ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy.


Các đại biểu dự Hội nghị


Các doanh nghiệp trong Khối duy trì được sản xuất, kinh doanh, có doanh thu, nộp ngân sách nhà nước là 1.784 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó có 77 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 1 tỷ đồng trở lên; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định và tốt hơn cho người lao động (tăng bình quân 10,9% so với cùng kỳ năm 2021); tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố, nhất là cung ứng các dịch vụ công ích phục vụ tốt các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng xã hội. Các doanh nghiệp trong Khối từng bước tiếp cận, triển khai và có kết quả bước đầu thực hiện chuyển đổi số ở nhiều đơn vị.


Các doanh nghiệp trong Khối phát biểu tại Hội nghị


Với yêu cầu cao tiếp tục đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối, năm 2023, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố xác định tập trung triển khai 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó: Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng viên. Chủ động dự báo tình hình, nắm bắt những vấn đề nảy sinh gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người lao động trước những sự kiện, vấn đề lớn, khi triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, các chế độ chính sách cho người lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp; quan tâm thực hiện chủ trương về tăng cường hợp tác phát triển, sử dụng sản phẩm, dịch vụ các doanh nghiệp trong Khối; làm tốt công tác an sinh xã hội, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...


Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị


Đồng thời đưa ra một số chỉ tiêu như: Kết nạp 200 đảng viên mới, trong đó 75 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thành lập mới từ 2 tổ chức cơ sở Đảng trở lêntrong doanh nghiệp ngoài nhà nước; thành lập 1 tổ chức Đoàn Thanh niên. 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp cơ sở hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát. Có 90% số doanh nghiệp trở lên sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 100% số doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Thu nhập bình quân người lao động tăng 10% trở lên so với năm 2022...

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn