Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/08/2020 09:00

Quận Ngô Quyền phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Năm học 2019-2020, BHXH quận Ngô Quyền đã chủ động tham mưu với UBND quận chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tích cực phối hợp triển khai BHYT học sinh, sinh viên. Tính đến nay số học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 99,61%.


Ảnh minh họa


Trong nhiều năm qua, công tác thu BHYT học sinh, sinh viên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND quận. Việc phát triển số người tham gia BHYT là một trong những chỉ tiêu của địa phương để đánh giá định kỳ.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số trường có tỷ lệ tham gia BHYT đạt dưới 100%. Nguyên nhân chủ yếu do cha mẹ, người giám hộ chưa thật sự hiểu rõ về nghĩa vụ, quyền lợi của việc tham gia BHYT, một số gia đình do khó khăn về kinh tế nên chưa mua thẻ BHYT cho con em mình.

Trong thời gian tới, BHXH quận tiếp tục phối hợp với các trường, đẩy mạnh tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, đồng thời kiến nghị các cấp, ngành có hình thức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các trường hợp hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn