Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/06/2020 16:40

Phát triển được 243 người tham gia BHXH tự nguyện trong tháng 5/2020

Hưởng ứng phong trào thi đua với chuyên đề “Công chức, viên chức, lao động hợp đồng BHXH thành phố Hải Phòng tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” từ 01/05/2020 đến ngày 30/05/2020 đã phát triển được 243 người tham gia BHXH tự nguyện và 706 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Trong tháng 4, tháng 5 là những tháng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của thành phố Hải Phòng: 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020);BHXH thành phố Hải Phòng đã ban hành Công văn số 845/BHXH-TCCB ngày 29/4/2020  phát động phong trào thi đua với chuyên đề “Công chức, viên chức, lao động hợp đồng BHXH thành phố Hải Phòng tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” . 

 Kết quả, từ 01/05/2020 đến ngày 30/05/2020 cán bộ, viên chức, người lao động BHXH thành phố Hải Phòng đã tuyên truyền, vận động được 243 người tham gia BHXH tự nguyện và 706 người tham gia BHYT hộ gia đình. Để động viên và ghi nhận sự nỗ lực của các tập thể đơn vi trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua, Giám đốc BHXH Thành phố đã khen thưởng đột xuất cho  3 tập thể và 12 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc, tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu thi đua đề ra.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS