Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/06/2020 09:06

Phấn đấu chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; Kế hoạch số 1823/KH-BHXH ngày 09/6/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025.


Ảnh minh họa


Trong thời gian vừa qua, BHXH thành phố đã chủ động hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động khi lập hồ sơ giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động, phải kê khai đầy đủ số điện thoại liên hệ, địa chỉ nơi cư trú, tài khoản cá nhân và tên ngân hàng mở tài khoản để cơ quan BHXH sau khi giải quyết chế độ BHXH sẽ chuyển trực tiếp về tài khoản của người thụ hưởng; trường hợp, người lao động chưa có tài khoản cá nhân sẽ cung cấp thêm bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước để cơ quan BHXH phối hợp với ngân hàng mở tài khoản cho người lao động. Mặt khác, BHXH thành phố phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan truyền thông, báo, đài trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN qua tài khoản ATM.

Tính đến hết tháng 5/2020, trên địa bàn thành phố, tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM mới đạt 22%; tỷ lệ người nhận BHXH một lần đạt 79%; tỷ lệ người nhận TCTN đạt 99% và tỷ lệ người nhận trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đạt 82%.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị, BHXH thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương của Chính phủ, của UBND thành phố và của Ngành về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng, tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện, các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng; đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng nhằm phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN; xây dựng mục tiêu, lộ trình và giao chỉ tiêu cho từng BHXH các quận, huyện thực hiện chỉ tiêu vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN nhận qua tài khoản ATM phù hợp với lộ trình của BHXH thành phố đề ra.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn