Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/07/2020 15:03

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng vừa ban hành Công văn số 1492/BHXH-QLT ngày 21/7/2020 về việc hướng dẫn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động, khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động cho cơ quan BHXH qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, cần ghi rõ mã đơn vị, tên đơn vị và tổng số tiền nộp trên ủy nhiệm chi.

Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ABC (mã đơn vị TZ0099Z), nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2020 cho người lao động. Đơn vị ghi phần nội dung ủy nhiệm chi: “Nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2020 cho mã đơn vị TZ0099Z”.


Ảnh minh họa

Đối với đơn vị có từ hai mã quản lý trở lên do có nhiều loại đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, khi nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, mỗi mã quản lý, đơn vị lập 01 ủy nhiệm chi, để khi thực hiện thanh toán song phương hệ thống tự động hạch toán tiền thu vào đúng mã quản lý của đơn vị.

Ví dụ: Công ty TNHH liên doanh xây dựng BCD có 02 mã quản lý bao gồm: mã TZ0999Z là mã quản lý đối tượng người lao động là người Việt Nam, mã IC0009Z là mã quản lý đối tượng người nước ngoài. Tháng 7/2020, đơn vị nộp tiền tham gia cho toàn bộ người lao động thuộc công ty. Đơn vị ghi ủy nhiệm chi phần nội dung như sau: Đối với mã TZ0999Z, nội dung ghi: “Nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2020 cho mã đơn vị TZ0999Z”; Đối với mã IC0009Z, nội dung ghi: “Nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2020 cho mã đơn vị IC0009Z”.

Đối với Đại lý thu BHXH tự nguyện, khi nộp tiền tham gia BHXH tự nguyện phải kèm danh sách người tham gia và ghi chi tiết mã số BHXH của từng người tham gia BHXH tự nguyện, ghi rõ số tiền đóng, số điện thoại để ngân hàng nhập từng mã số BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện theo danh sách vào chương trình thanh toán song phương.

Về việc chuyển tiền thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động, các đơn vị làm thủ tục mở tài khoản cho người lao động qua hệ thống ngân hàng. Khi đề nghị giải quyết các chế độ BHXH, đơn vị ghi rõ số tài khoản ATM của người lao động để cơ quan BHXH chuyển tiền thanh toán các chế độ BHXH vào tài khoản ATM của người lao động.

Việc ghi đầy đủ thông tin nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị và người tham gia nhằm đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ trong các giao dịch nộp tiền qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn