Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/08/2021 14:22

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi cho người dân và đơn vị, doanh nghiệp

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, BHXH thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân và đơn vị, doanh nghiệp.

Tính đến hết ngày 31/7/2021, toàn thành phố có 456.422 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 41% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó có 434.518 người tham gia BHXH bắt buộc; 417.384 người tham gia BHTN; Số người tham gia BHYT đạt hơn 1.83 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 88.65% dân số. Thu BHXH, BHYT, BHTN được 6.241.305 triệu đồng, đạt 54.33% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2021.

Trong 7 tháng năm 2021, BHXH thành phố đã giải quyết 103.553 hồ sơ hưởng chế độ BHXH các loại. Chi BHXH, BHTN với số tiền: 5.497.936 triệu đồng. Các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố đã thực hiện KCB cho 1.136.062 lượt người bệnh có thẻ BHYT với số tiền là 1.050.630 triệu đồng, tạm ước bằng 59.43% nguồn kinh phí KCB BHYT được giao. Đồng thời, BHXH thành phố đã tích cực triển khai cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số. Đến nay, trên toàn thành phố đã cài đặt được 495.847 hồ sơ hợp lệ, đạt tỷ lệ 74.87% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao (vượt 14.87% so với chỉ tiêu 9 tháng năm 2021.


Để triển khai hiệu quả một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, BHXH thành phố đã liên tục có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nhằm triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của lãnh đạo, cán bộ, viên chức toàn Ngành BHXH trong việc hướng dẫn, hỗ trợ NLĐ, đơn vị, doanh nghiệp cũng như việc cắt giảm tối đa thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn không quá 01 ngày làm việc… để chính sách hỗ trợ đến được với người lao động, đơn vị, doanh nghiệp một cách sớm nhất, hiệu quả nhất. Kết quả đã có 10.027 đơn vị đủ điều kiện điều chỉnh giảm đóng vào quỹ BHTNLĐ, BNN với 379.809 lao động, tổng số tiền được giảm đóng tạm tính trong vòng 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến 30/6/2022) là 143.500 triệu đồng, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 3 đơn vị sử dụng lao động đủ điều kiện với số tiền 1.900 triệu đồng...

Trong thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2021, cán bộ, viên chức, người lao động BHXH thành phố cần có sự nỗ lực quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong đó, tập trung một số nội dung:

Cán bộ thu bám sát tình hình đơn vị, doanh nghiệp, tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, tăng chỉ số thu, giảm chỉ số nợ. Tích cực rà soát đơn vị theo danh sách của Cục Thuế bàn giao sang để phát triển đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Triển khai hiệu quả công tác BHYT học sinh sinh viên năm học 2021-2022.

Tập trung phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH nhận qua tài khoản ATM. Tăng cường giám sát giải quyết các chế độ BHXH và quản lý người hưởng trên địa bàn; Đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, phát triển người tham gia trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Phối hợp với các cơ sở KCB để kiểm soát chi phí KCB BHYT; Thường xuyên kiểm tra khoa, phòng..., tăng cường công tác giám định, giám sát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT.

Tiếp tục thực hiện cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số đến đông đảo người tham gia BHXH, BHYT; Tăng cường thực hiện giao dịch điện tử, giao dịch trên cổng dịch vụ công Quốc gia và dịch vụ công điện tử của ngành; giải quyết kịp thời, nhanh chóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động và đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, tăng cường kỷ luật kỷ cương, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức, người lao động, gắn với việc nâng cao tinh thần phục vụ, bảo đảm tối đa quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn