Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/07/2020 09:55

Huyện Thủy Nguyên tích cực triển khai công tác cấp thẻ BHYT trẻ em theo dữ liệu liên thông của Bộ Tư pháp

Mỗi năm số lượng trẻ em sinh ra trên địa bàn huyện khoảng trên 7 nghìn, do đó việc triển khai liên thông kết nối dữ liệu khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi là một bước cải cách thủ tục hành chính của các ngành, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ người dân, đơn vị ngày một tốt hơn.


Cán bộ xã Mỹ Đồng đang thực hiện gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT trẻ em
 

Nhận được chỉ đạo của BHXH thành phố, BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đồng thời BHXH huyện Thủy Nguyên đã ban hành Công văn số 200/BHXHTN ngày 24/3/2020 về việc hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi trên cơ sở dữ liệu cấp giấy khai sinh liên thông của Bộ Tư pháp gửi UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Là huyện lớn với địa bàn rộng, dân số đông, đơn vị hành chính gồm 37 xã, thị trấn, để triển khai được kịp thời, đồng bộ, ngoài việc ban hành công văn hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện,  BHXH huyện đã phân công 2 cán bộ phụ trách công tác thu và cấp thẻ trẻ em thành lập nhóm Zalo kết nối thông tin trực tiếp với các cán bộ tư pháp phụ trách công tác trẻ em của các xã, thị trấn. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh trực tiếp và tháo gỡ kịp thời.

Từ dữ liệu đăng ký khai sinh của Bộ Tư pháp chuyển sang, BHXH huyện tiếp nhận qua hồ sơ điện tử trên Hệ thống tiếp nhận hồ sơ, cán bộ BHXH xử lý hồ sơ và cấp thẻ BHYT cho các cháu sau đó in danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS), in danh sách biến động thành viên hộ gia đình (mẫu 01-BD); tiếp theo BHXH huyện chuyển toàn bộ thẻ BHYT và các biểu mẫu qua hệ thống chuyển phát Bưu điện đến UBND xã, thị trấn để bàn giao cho gia đình trẻ em.

Tính đến thời điểm hiện nay đã có 37/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi theo dữ liệu liên thông đăng ký khai sinh đạt tỷ lệ 100%.

Sau 4 tháng thực hiện (từ 01/3/2020 đến 30/6/2020), Tổng số thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đã cấp là 2.032 người. Số lượng trẻ em sinh ra trên địa bàn huyện mỗi năm khoảng trên 7 ngàn trẻ, việc triển khai liên thông kết nối dữ liệu khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi là một bước cải cách nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đơn vị.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn