Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/06/2020 15:03

Hội nghị phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống Đại lý thu

Sáng 10/6, BHXH quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hệ thống Đại lý thu.


Quận Ngô Quyền hiện có 19 đại lý thu với 55 điểm thu. 5 tháng đầu năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các đại lý thu đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nhiều đại lý nắm chắc đối tượng, xuống trực tiếp từng hộ dân để vận động, điện thoại nhắc nhở khi thẻ BHYT gần đến thời gian gia hạn. Bên cạnh đó còn có một số đại lý thu chưa thực sự chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân, chưa tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong việc nắm bắt thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực BHXH, BHYT.


Để tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết số 28-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương, bên cạnh việc tham mưu với UBND quận có văn bản chỉ đạo, tại hội nghị, BHXH quận Ngô Quyền đã cùng với các đơn vị đề ra các giải pháp, trong đó chú trọng việc nắm bắt thông tin của người dân trên địa bàn, tích cực tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách BHXH, BHYT tới từng tổ dân phố, khu dân cư, tạo điều kiện cho đại lý thu BHXH, BHYT hoạt động hiệu quả.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS