Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/07/2020 15:10

Đồng hành, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Tính đến ngày 30/6/2020, toàn thành phố có 11 đơn vị (gồm 771 lao động) được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền tạm dừng là 2,09 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan BHXH xác nhận đủ điều kiện cho 03 đơn vị, các cơ quan như lao động, tài chính, Ban quản lý khu kinh tế xác nhận đủ điều kiện cho 08 đơn vị. Xác nhận cho 4.499 lao động thuộc diện nghỉ không lương, tạm hoàn hợp đồng lao động, bị ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh của 56 đơn vị để hoàn thiện các thủ tục thực hiện giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND thành phố, BHXH thành phố Hải Phòng đã thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, như: Tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp đến hết ngày 30/6/2020; chốt sổ BHXH và giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; Hướng dẫn và giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các doanh nghiệp vụ ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Kết quả, tính đến ngày 30/6/2020, toàn thành phố có 11 đơn vị (gồm 771 lao động) được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền tạm dừng là 2,09 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan BHXH xác nhận đủ điều kiện cho 03 đơn vị, các cơ quan như lao động, tài chính, Ban quản lý khu kinh tế xác nhận đủ điều kiện cho 08 đơn vị. Xác nhận cho 4.499 lao động thuộc diện nghỉ không lương, tạm hoàn hợp đồng lao động, bị ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh của 56 đơn vị để hoàn thiện các thủ tục thực hiện giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, thời gian qua có một số doanh nghiệp không đủ điều kiện để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (như số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh COVID-19 gây ra (không kể giá trị tài sản là đất), nhưng doanh nghiệp với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã không đóng hoặc đóng không đủ số tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động, nhất là các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, chế độ BHYT.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giảm nợ đọng BHXH, thời gian tới cơ quan BHXH sẽ tăng cường công tác đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để xảy ra tình trạng không đóng hoặc đóng không đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn