Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/06/2020 14:00

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đột phá trong công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

Đảng bộ cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, BHXH thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện tình hình thế giới và đất nước có những biến đổi lớn, xuất hiện những nhân tố thuận lợi mới xong cũng có nhiều thách thức mới. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kinh tế Hải Phòng tăng trưởng khá cao, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, vai trò vị thế của thành phố được nâng cao, công tác an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng có nhiều tiến bộ, góp phần vào những thành tựu quan trọng của đất nước.

Xác định mục tiêu thực hiện BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân theo Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trí tuệ, đổi mới, Đảng bộ cơ quan đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà BHXH Việt Nam và thành phố giao. Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là: 408.717 người, tăng 1,4 lần so với năm đầu thực hiện nghị quyết (năm 2015 có 291.555 người tham gia); số người tham gia BHTN là: 392.112 người, tăng 1,4 lần so với năm 2015; số người tham gia BHYT là: 1.776.542 người, chiếm 87,07% dân số của thành phố, tăng 1,3 lần so với năm 2015. Để có được kết quả như trên, là do sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thuộc BHXH thành phố Hải Phòng trong việc mở rộng, phát triển người lao động, người dân tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt với tình hình kinh tế khó khăn trong giai đoạn vừa qua.


Các đại biểu dự Đại hội

 

Hằng năm, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đều đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Nếu như năm 2015, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020 số thu đạt 5.196,8 tỷ đồng, đến năm 2019, số thu đạt 9.364,3 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần; hằng năm, số thu đều đạt và vượt so với kế hoạch của BHXH Việt Nam giao.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và các chế độ thanh toán một lần đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng và đảm bảo an toàn; hiện nay, BHXH thành phố Hải Phòng đang quản lý 150.919 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, tăng 11.040 người so với năm 2015; số kinh phí đã chi các chế độ BHXH, BHTN năm 2019 là 8.459,1 tỷ đồng tăng 1,39 lần so với năm 2015. Tổng số đã chi các chế độ BHXH, BHTN từ năm 2015 đến tháng 3 năm 2020 là 37.788,3 tỷ đồng.

Từ năm 2015 đến năm 2019, toàn thành phố giám định thanh toán KCB BHYT cho 10.744.328 lượt người với tổng số tiền 8.430,8 tỷ đồng; trong đó, năm 2019 có 2.441.790 lượt người đi KCB BHYT với số tiền là 1.870,1 tỷ đồng, tăng 1,74 lần về chi phí KCB so với năm 2015. Đáng chú ý, trong những năm qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa". Phân cấp một số nội dung công việc xuống BHXH các quận, huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại BHXH thành phố Hải Phòng hàng năm tiếp nhận trên 100.000 hồ sơ các loại của tổ chức và công dân đến giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, quy trình thủ tục hành chính. Việc triển khai giao dịch điện tử, nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu điện đã phát huy hiệu quả, làm giảm số giờ giao dịch của tổ chức, cá nhân với cơ quan BHXH xuống còn 42,5 giờ/năm.


Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025, biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới đảm bảo hoàn thành tối nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng xác định phương hướng “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội”. Đảng bộ cũng xác định 4 khâu đột phá và xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp xuyên suốt nhiệm kỳ, như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đối với cán bộ, đảng viên; lãnh đạo có hiệu quả công tác cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS